Archiv článků

Emausaurus

17.09.2017 22:26
Mezi nejvýznamější skupiny neptačích dinosaurů z dob pozdní křídy patří určitě ankylosauridi a nodosauridi, z pozdní jury pak jejich příbuzní stegosauridi, avšak tyto "živé tanky" mají své skroměji obrněné předky již ve spodní juře, kdy se objevila široká škála různých typů primitivních...

Mrtví se nevracejí

10.09.2017 10:08
2 roky po události 2506/2017, 4 roky po události 2508/2015Praha 18, Beladova10:50, dopoledne 15. července 2019Středisko HZT, Praha S/SVVčerejší den byl po nás všechny další zátěžovou zkouškou. Nakonec si Operace Firestorm vysloužila na 20 mrtvých a dalších 40 zraněných, u některých...

Spicí oviraptoři aneb hrob spících kuřat

09.09.2017 20:38
Již dlouhou dobu zastávám názor, že ve skutečnosti bychom neměli ohledně dinosaurů používat něco ve smyslu, že se podobali kuřatům či pávům, ale spíše naopak. V tomto mě ještě více utvrdilo prozkoumání nálezů zabaveného roku 2006 v Mongolsku, jelikož se jedná o skupinu spících oviraptorosaurů...

Neznámé ekosystémy pravěku 2. část

07.09.2017 16:55
Pokračovat v poněkud neznámých ekosystémech prehistorických dob jsem se rozhodl na úplně jiném konci světa a sice bych rád probral pleistocénní ekosystémy karibiku. Dnes je toto místo oplývané turisty a plné různorodé a často endemické fauny, která žije v posledních ostrůvcích kdysi rozsáhlých...

Glyptops

06.09.2017 20:54
Dnes je všeobecně přijmáno, že se první předci želv objevili nejpozději v středním triasu, jak dokládá nález rodu Pappochelys z Německa, ikdyž některé indicie naznačují (jako například Eunotosaurus z pozdního permu či stopy želvám podobných tvorů ze začátu triasu), že jsou podstatně starší. Velký...

Morturneria seymourensis jako velrybí plesiosaurus

05.09.2017 19:39
Když byl roku 1994 popsán indickým paleontologem Sankarem Chatterjeeim a americkým paleontologem Bryanem Smallem, kteří v dobu nalezení fosilizovaných pozůstatků na Seymour Island v antarktidě pracovali pro Texaskou Technickou Univerzitu, popsán nový rod Morturneria z pozdní křídy, paleontologvé...

Operace Firestorm

02.09.2017 10:20
2 roky po události 2506/2017, 4 roky po události 2508/2015Praha 18, Beladova12:15, poledne 14. července 2019Středisko HZT, Praha S/SVI po třech dnech od posledního pomyslného útoku na nás jsme byli stále rozhořčeni a znechuceni tím, co se stalo. Byl to útok na naše lidi a mé přátele, proto...

Lanthanosuchus

01.09.2017 21:47
Ačkoliv k dominantním složkám permských a zvláště svrchopermských ekosystémů patřili bezpochyby obří pareiasauři, tak po jejich mohutnýma nohama běhali jejich malí a poměrně nenápadní příbuzní. Skupina lantanosuchů byli poměrně malými, ale svižnými a zajímavě vypadajícími plazi, Lanthanosuchus...

Saurosuchus

29.08.2017 18:40
Předci a příbuzní krokodýlů dosáhli v průběhu raného a středního triasu velkého rozmachu, rozrůznili se mnoha různých forem, které se lišily vzhledem i velikostí. Jednou z nejznámějších a nejdominatnějších čeledí krokodýlotvárých archosaurů byli prestosuchidi. Jednalo se o velké a velmi robustně...

Prodinoceras

27.08.2017 17:20
Uintateria byla velkými rohatými býložravci pozdního paleocénu až středního eocénu s dlouhými špičáky, silnými chodidly a tělem podobným nosorožci. Ti první z doby pozdního paleocénu se však těm eocéním téměř nepodobali. Prodinoceras byl prvním uintateridem a pocházel z bažinných lesů a nížin...
Záznamy: 1 - 10 ze 509
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>