Plaxhaplous canaliculatus - obrněný býložravěc z čeledi glyptodontů