Před 234 miliony let. Trias byl také obdobím obojživelníků, velkých jako autobus i malých jako tužka.