Nevšední pohled na kryptidy

V ohledu kryptidních obyvatel našeho světa jsem velký fantazírista a rád všemu uvěřím. Skeptik tedy zrovna moc nejsem. Přesto dokážu posoudit co je podvrh normální tvor nebo opravdová záhada.