Antrodemus

27.07.2017 16:05


Jedním z nejzáhadnějších velkých teropodních dinosaurů, kteří se na Zemi procházeli v období pozdní jury na území dnešního amerického středozápadu, je bezpochyby allosaurid, kterého staré knihy popisují, jako živou noční můru. Antrodemus valens ("Bojovník s výrustky" ?) bezpochyby patřil k velkým alosauridním dravcům, kteří se zhruba před 150 miliony let procházeli po suchých semiaridních krajinách v dnešním Morrisonově souvrství. Tento živočich byl velkým masožravcem, jehož přirozenou potravu tvořili hlavně ornitopodní dinosauři, pterosauři a také mršiny krokodýlů či velkých sauropodů. Tuto kořist dokázal rozpárat velkými drápy na předních končetinách či uštědřit krkvavé rány kónickými vroubkovanými zuby, které byly zasazeny v poměrně velké čelisti. Je pravděpodobné že před očima se stejně, jako všech zástupců čeledi Allosauridae, nacházely dva hřebínky, které mohly sloužit k vábení samic v období rozmnožování. Podle dosud dochovaných fosílií, které tvoří převážně pozůstatky obratlů, se dá usuzovat, že rozměry byly podobné jako u jeho blízkého příbuzného alosaura. Tento fakt podporuje i porovnání známých částí těla s alosaury, pak by velikost antrodema dosahovala okolo 11 m. Byl však také o něco málo robustnější, z čehož můžeme vyvodit větší tělesnou hmotnost a také snížení adaptací k rychlejšímu pohybu.

Dnes jsou formálně uznaní pouze čtyři zástupci čeledi alosauridů a sice Allosaurus, Epanterias, Saurophaganax a v moderní systematice někdy také Erectopus. Velikostní škála se přitom u této čeledi pohybuje ve velmi vysokém rozpětí, protože nejmenší druh (Erectopus superbus) měřil pouze něco okolo 3 m, kdežto ten největší (Saurophaganax maximus) něco kolem 14 m.


Zmatený Leidy

Velice záhadná je samotná minulost rodu Antrodemus, která podle všeho počíná roku 1869. V tu dobu americký vědec Ferdinand Hayden nalezl několik kaudálních obratlů velkého teropoda poblíž Granby v Middle Park v Coloradu z hornin, které jsou pravděpodobně stejného stáří jako souvrství Morrison. Původně byly považovány za zkamenělá koňská kopyta, ale Hayden později tyto kosti zaslal Josephu Leidyiovi, který v nich rozpoznal kosti velkého druhu teropoda. Domíval se však, že se jedná o obratle rodu Poecilopleuron (=Poekilopleuron) nebo Megalosaurus, proto zprvu dostali název prvního a druhého, ale posléze (až roku 1873) Leidy názor přehodnotil a zařadil pozůstatky do nového rodu Antrodemus valens. Nějaký čas byly tyto kosti také připisovány alosaurovi, ale to nejspíše odstartovalo celou mystifikaci o tomto rodu. Roku 1920 tak Charles Gilmore přiřadil obratle antrodema právě alosaurovi a jakožto starší jméno by měl prioritu právě první jmenovaný.

Joseph Leidy ve své pracovně roku 1863.

Změnilo se to až ve 40. letech minulého století, kdy byly nalezeny mnohem kompletnější fosílie alosaurů na nalezišti Cleveland-Lloyd Quarry v Utahu. Tehdy byl antrodemus definitvně uznán za synonymum alosaura, podobně jako Labrosaurus a Creosaurus. Dostal se však do povědomí laické veřejnosti, v knihách byl tak většinou líčen jako příklad nemotornosti a hlouposti velkých dravých dinosaurů a podobnému ztvárnění se mu dostalo i v Saurierparku v Kleinwelce. Údajně však také právě z utažského naleziště pocházela pažní kost antrodema, to však nebylo dostatečně prokázáno. Kvůli nejasné historii je většinou antrodemus znám, i mezi vědci jako nomem dubium, ale spíše se jedná o samostatný rod velkého pozdně jurského teropoda.

Naleziště: Colorado, USA                     Prostředí: Deštné lesy a pláně

Druh: A. valens                                   Váha: 2-3 t

Strava: Ornitopodi, pterosauři, mršiny    Význam: "Bojovník s výrůstky" ?

Doba: stupeň Tithonian, před 150 mil. l. Sok: Alosauridi, Torvosaurus

Délka: 8-11 m                                     Zařazení: Theropoda, Tetanura, Carnosauria,

Popsán: Leidy, 1873                            Allosauridae

Výška: 3-3,5 m                                  Synonyma: Poekilopleuron valens, Megalosaurus valens