Argentoconodon

21.06.2017 20:00


Dříve se paleontologové celkem shodli na tom, že jedinným pravěkým prachtícím savcem bylo čínské Volaticotherium. O dalších pět let později však byly nalezeny pozůstatky velmi podobných tvorů a to v Gondwaně. Jelikož uměly plachtit, dokladá to, že než se v pozdní juře tato místa proměnila v rozsáhlé stepní oblasti, byly tu subtropické lesy. Argentoconodon se svým blízkým příbuzným velmi podobal, byli jimi známé Volaticotherium z Číny a Ichthyoconodon z Maroka. Původně však byl tento primitivní savec vnímán jako každý jiný, nález z roku 2007 tvořil pouze jeden zub. Byl uložen v Museo Paleontológico Edigio Feruglio pod katalogovým číslem MPEF-PV 1877. Vědci tedy neměli moc materialů, který by jim posloužil, aby zjistili jak vypadal. V roce 2011 však na lokalitě Cañadon Asfalto v Patagonii bylo nalezeno několik desítek jedinců. Ty nakonec posloužili k lepší identfikaci druhu.

Některými vědci jsou trikodonti řazeni pouze k savcotvárným a tedy ne k pravým savcům. Podle posledních fylogenezí však pravými savci jsou.

Naleziště: Argentinská patagonie                                    Prostředí: Lesy

Druh: A. fariasorum                                                      Váha: 500-750 g

Strava: Hmyz                                                               Význam: "Argentinský kónický zub" podle naleziště a zakřivení

Doba: stupeň Callovian až Oxfordian, před 165-161 mil. l. Sok: Draví dinosauři

Délka: zhruba 25 cm                                                     Zařazení: Mammalia, Eutricodontia, Tricodontidae,

Popsán: Rouguier et. al., 2007                                       Alticondontinae

Výška: 10,5 cm                                                            Synonyma: Žádná