Bahariasaurus

04.03.2016 16:25

Kromě nově objeveného abelisaura z Maroka se severoafrickými bažinami střední toulal ještě jeden větší a nebezpečnější dravec, který měl dlouhé čelisti s ostrými zuby. Nezabíjel jen jimi, ale také velkými drápy na předních končetinách. Od té doby, co ho popsal Ernst Stromer v roce 1934, se mu říká Bahariasaurus ("Bahariyský ještěr"). V egyptských bažinách, ve stejnou dobu, kdy se zde toulali velcí sauropodi jako Paralititan, však šířil strach a tím pádem ho zdejší býložravci mohli znát spíš pod jménem monstrum. Sám osobě měl baharíjasaurus od čenichu po ocas asi 11 m, ale bohužel nemáme přesné záznamy, jelikož jeho fosílie byly zničeny za druhé světové války v Mnichově. Tím jsou vlastně také známé. Později byly nalezeny další pozůstatky, které nám poodhalily přesnější rekonstrukci.

Ekosystémy severoafrického cenomanu jsou známé hlavně tím, že zde žil vůbec největší suchozemský predátor historie. Byl jím známý Spinosaurus, jehož fosílie potkal stejný osud jako ty baharijasaurovy.


Čím horší fosílie, tím horší zařazení

Jelikož první foslie baharijasaura byly zničeny při druhé světové válce a mnoho jich po tomto incidentu nalezeno nebylo. Proto dlouhou dobu nebyli vědci schopni přesně zařadit tohoto dravce. Stromer pro to také však dal sám neoficiálně podmět: neurčil přesně zařazení fosílie. Proto ho Oliver Rauhut v roce 1995 určil jako karcharodontosaura, na základě geografického a časového rozšíření. To však bylo vyvráceno Danielem Churem v roce 2000, který ho určil jako bazálního tyranosauroida. Dnes se však domíváme, že se jedná spíše o samostatný rod ceratosauriana, který je blízký příbuzný rodu Deltadromeus, ne-li přímo jeho zástupcem.

Naleziště: Egypt                                     Prostředí: Záplavové bažiny       

Druh: B. ingens                                      Váha: 2-3,45 t    

Strava: Sauropodi, pterosauři, mršiny       Význam: "Bahariyský ještěr" podle naleziště       

Doba: stupeň Cenomanian, před 95 mil. l. Sok: Carcharodontosaurus

Délka: 11 m                                           Zařazení: Theropoda, Averostra, Ceratosauria,

Popsán: Stromer, 1934                            Bahariasauridae

Výška: 3,5 m                                          Synonyma: Deltadromeus ?