Baryonyx

02.01.2016 18:06

Baryonyx ("Těžký dráp") je spinosaurid z oblasti jižní Anglie z okolí prehistorického jezera Wealden. Jeho přispůsobilost k lovu ryb se projevila hlavně na stavbě lebky. Důkazy k tomu jsou více dnes dostačující. Má vysoko postavené nozdry a dlouhé rovné zuby. Jeho čelist má také, podobně jako u krokodýlů, dva zuby, které vyčnívají do horní čelsti v předu. Dokonce byl učiněn nález baryonyxe s rybími šupinami v oblasti žaludku. Tyto šupiny byly postupně identifikovány jako Lepidotes, což byla ryba žijící v oblasti jezera Wealden a v řekách. Kromě čelistí mu pomáhaly ještě drápy na rukou. Tyto obrovité drápy mohly dorůst délky až 30 cm. Baryonyx se však nemusel živit jen rybami. Jedné z dalších fosílií byly nalezeny dva obratle a lopatka malého iguanodona. I když je trochu obtížné představit si 4 tunového baryonyxe jak se žene za rychlou kořistí jako valdosaury nebo iguanodony.

 

Objev velkého pařátu

Objev baryonyxe byl učiněn 7. ledna v roce 1983 v pohoří Wealden v oblasti Surrey v jižní Anglii. Tehdy nalezl amatérský sběrač fosílií Wiliam Walker obrovský dráp, který trčel ze země, která je tvořena pískovci z rané křídy. Musel určitě patřit nějakému teropodovi, ale dosud nebyl žádný známý teropod nalezen s takovýmto pařátem. Po ohlášení nálezu do Národního Přírodovědeckého Muzea v Londýně, se ale na i tak úžasný nález zapomělo. Walker se však nedal a na místo se vrátil a opatrně vytáhl dráp ze země. O měsíc později se Alan Charig a Angela Milnerová se tohoto nálezu ujali a 7. února se na místo sjeli paleontologové a pracovalo se na vykopávkách. Prostor, ve kterém ležely fosílie, byl velký asi 5x2 m. Bohužel, však byla část kostí rozdrcena buldozery, které měly "pomoci" při odkrývání fosílií. I tak ale byla získána část kostry která je vidět na obrázku nahoře. Po 3leté laboratorní práci byl popsán úplně nový druh predátora, který je dodnes znám pod jménem Baryonyx walkeri.
 

Kam zařadit těžký dráp?

Jeho samotné jméno "těžký dráp" bylo po nálezu baryonyxe jedno z hlavních tehdejších indícií, kam zvláštního anglického predátora zařadit. Někteří vědci ho řadili k troodonům. První předpoklady totiž byly, že obrovité drápy patřily k nekopletním zadním končetinám. Podle této teorie to byl enormně velký troodontid, který žil na počátku křídy a byl tak velký, protože nečelil nátlaku jiných velkých dravců. Tato teorie přežívala velmi dlouho, ale až po afrických objevech jiných spinosaurů, jako je Suchomimus nebo Spinosaurus se ukázalo, že patří k čeledi rybožravých predátorů. Rozřazování dříve bylo tedy spjato s jeho drápy. Avšak hlavními znaky byly jeho zvláštní zuby a dlouhá krokodýlovitá lebka.

 

Jdeme na ryby !

Baryonyx měl několik přizpůsobení lepších než jeho starší příbuzní jako byli Ostafrikasaurus, Sinopliosaurus a Siamosaurus. Tyto staré typy měly většinou kratší lebku, či dlouhou ale nijak tvarovanou. Baryonyxové už měli přzpůsobený zahnutý začátek tlamy. Lovecky ale nejspíš nebyl tak zdatný, jako jeho větší africký příbuzný s plachtou na hřbetě. Spinosaurovi totiž při lovu z břehu pomáhala jeho plachta jelikož dělala stín na vodní hladinu a lépe tak viděl kořist.

Baryonyx dvojdyšných ryb v bažinách okolo Wealden.

Baryonyx neměl takovou vlastnost, a tak pravděpodobně lovil ryby jednou týdně, když proplouvaly řekami do jezera Wealden. Tam je baryonyxové chytali hlavně svými pařáty. Pravděpodobně pak ryby proplouvaly do hlubších brakických vod, kde unikaly do moře. Tam už byly v bezpečí. 

 

Záměna

Dva taxony spinosauridů, jeden z anglie, druhý z nigeru, jsou velmi podobní baryonyxovi a někteří vědci je považují za jeho druhy. Jsou jimi Suchosaurus cultridens a Suchomimus tenerensis. První z nich je známý celkově špatně zachovaným holotypem, který byl rozpoznán jako spinosaurid tepve v roce 1994. Dřive byly jeho fosilní zuby považovány za pozůstatky pravěkého krokodýla. Právě kvůli tomu je těžké rozpoznat, zda se jedná o samosatný rod či baryonyxe. Další ale lépe zachovalý je subadultní jedinec druhu Suchomimus tenerensis. Jedenáctimetrový sukimimus má opravdu mnoho společných znaků s baryonyxem, jako je stavba lebky, velké drápy a menší plachta na hřbětě. Problémem je ale to, že jedinný nalezenný suchomimus byl dlouhý 11 m a to ještě nebyl dospělý. Baryonyx byl dlouhý nanejvýš 10 m v plné dospělosti. Takže nejspíš je Suchomimus přecejen samostatný rod.

 

  Polorybožrout

Baryonyx byl skvěle přizpůsoben k lovení ryb. V jeho žaludku byly nalezeny rybí šupiny rodu Lepidotes, ryby dlouhé 1 m, která byla přítomna ve zdejších jezerech ve velmi hojném počtu. Pojídal však i jiné druhy a také záleželo v jaké oblasti se nacházel. V bažinatých oblastech pravděpodobně lovil dvojdyšné ryby, v řekách předky pstruhů a v lagunách jesetery a také korýše. Jeho potrava však byla pravděpodobně různorodější. Bylo už zmíněno, že v jednom exempláři byla nalezena lopatka a dva obratle mladého iguanodonta. Ve stejném byly nalezeny i gastrolity. Ne, že by byl býložravec, ale gastrolity sloužily spíše k drcení křehkých kostí.

 

Vejce v dobrých rukou

Podle CT skenu mozku baryonyxe se můžeme domívat, že měl podobné chování jako dnešní gaviál. Proto se můžeme domívat, že zahrabával vejce do hromady z hlíny a výkalů. Rodiče toto hnízko pečlivě hlídali aby se nedostavili případní zloději vajec.

 

Středomořská anglie

Podnebí jezera Wealden bylo ve spodní křídě velmi podobné tomu, které dnes panuje v Itálii. Bylo subtropické, s velmi vlhkým klimatem a tedy skvělým útočištěm pro mnoho živočišných druhů. Žili zde velci ornitopodi jako Mantellisaurus a Iguanodon, jejich menší příbuzní (Valdosaurus, Hypsilophodon), teropodi velcí (Neovenator, Megaloaurus?, Becklespinax) i malí (Ornithodesmus, Aristosuchus). Největšími býložravci ekosystému byli sauropodi Pelorosaurus, Chodrosteosaurus a Xenoposeidon a obrněnci byli Polacanthus a Hylaeosaurus. Toto místo bylo skvělé útočiště pro nejrůznější druhy dinosaurů. V Portugalsku a Španělsku byl v ekosystémech vůbec největší masožravec, i když byl spíše obyvatel mokřadů. Byla tu podobná flora i fauna, jako v Anglii.

Baryonyx využíval "služeb" pterosaurů a primitivních ptáků pro čištění svých mohutných čelistí i kůže.

Naleziště: Anglie, Španělsko, Portugalsko                                 Prostředí: Bažiny a písečné pláže        

Druh: B. walkeri                                                                    Váha: 2-4 t      

Strava: Ryby, korýši, menší dinosauři                                       Význam: "Těžký dráp" podle velkých drápů končetin    

Doba: stupeň Hautervian až Barremian, před 130 až 125 mil. l.  Sok: Neovenator, Megalosaurus

Délka: 8,5-10 m                                                                    Zařazení: Dinosauria, Theropoda, Megalosauroidea,    

Popsán: Charig a Milnerová, 1986                                           Spinosauridae, Baryonychinae 

Výška: 2,7 m                                                                        Synonyma: Suchosaurus cultridens ?