Cardiocorax

02.04.2015 10:06

                                 

Jedinný z plesiosauridů z afriky byla až do nedávna Zarafasaura. V roce 2015 byl však učiněn nález nového plesiosaurida z angoly. Jeho jméno zní Cardiocorax a znamená "Srdeční kost". Holotyp se sestává z kusů páteře, částí končetin a kostí žeber. Délka tohoto druhu není ještě stanovena, protože to je poměrně nový druh. Váha by se ale mohla pohybovat asi kolem 250 kg. Byl to vodní lovec, který žil v šelfových mořích při pobřeží. Cardiocorax je příbuzný jiným elasmosauridům a zvláště druhům Styxosaurus snowii, Libonectes morgani, Elasmosaurus platyurus a Hydrotherosaurus alexandrae. Jedinné nebezpečí které ho mohlo ohrozit byli druhohorní žraloci. Žil pravděpodobně stejným způsobem jako jiní plesiosauridi, tedy lovil ryby, hlavonožce a jiné živočichy. Podle nových biomechanických testů nebyli plesiosauři schopni vylézat z vody a klást vejce, takže pravděpodobně rodili živá mláďata. 

   
Naleziště: Angola Druh: C. mukulu
Strava: Měkkýši, ryby Doba: stupeň Maastricht, před 70-66 mil. l.
Délka: Neznámá Popsán: Araújo et. al., 2015
Výška: kolem 75 cm Prostředí: Šelfová moře
Váha: asi 250 kg Zařazení: Sauropsida, Lepidosauromorpha,
Význam:"Srdeční kost" podle toho, že mezi pozůstatky byly žebra Sauropterygia, Elasmosauridae
Sok: Žraloci Synonyma: Žádná