Centemodon

13.03.2016 10:53

Než se rozpoutala v Severní Americe rozpoutala doba války o kosti, působili zde i jiní paleontologové, z niž byl nejvýznamnější Joseph Leidy, který popsal i prvního amerického dinosaura. V té době ještě z tohoto území nebyly moc známy triasové fosílie, a proto když dr. Lea skutečnil popis několika fragmentů rodu Centemodon, nebyl si patrně úplně jist tím, co popisuje. Jedná tedy nejspíš o druh archsauridního fytosaura, který byl bazálním členem celé skupiny. V opačném případě by se mohlo jednat o zástupce některé skupiny předsaurivních diapsidů. Nejspíš se zdržoval u droů vody, kde lovil ryby. Vedl podobný způsob života jako jeho příbuzný Suchoprion. Měl velké zadní končetiny, které poskytovaly velkou hnací za kořistí. Svými jehlovitými zuby však mohl lovit i korýše a větší hmyz.

Naleziště: USA                                        Prostředí: Vodní toky                                    

Druh: C. sulcatus                                     Váha: 155-200 kg                                   

Strava: Ryby, korýši                                 Význam: "Hrotný zub" podle špičky                                  

Doba: stupeň Carnian, před 221-218 mil. l. Sok: Větší příbuzní 

Délka: kolem 2-2,5 m                               Zařazení: Archosauria, Crurotarsi, Pseudosuchia,

Popsán: Lea, 1856                                   Phytosauria

Výška: 0,5-0,7 m                                     Synonyma: Žádná