Cochleosaurus

11.07.2016 11:43


Antonín Frič byl významný český paleontolog, který se proslavil hlavně výzkumem uhelných slojí v Nýřanech. Zde popsal několik druhů převážně karbonských obojživelníků, kteří sice žili i jinde na světě, ale tam byli velice vzácní. Cochleosaurus byl navzdory jménu temnospondylním obojživelníkem, který obýval kapraďorostovité lesy v pozdním karbonu v Nýřanech a Novém Skotsku. Je velmi zajímavé, že tento temnospondyl, který žil podobně jako krokodýlové, obsadil niku jeho pozdějších větších příbuzných již v karbonu. Lovil ze zálohy ryby, menší obojživelníky a jiné tvory, například stonožky. Ve vodě byl velmi svižný, poháněl ho dlouhý zploštělý ocas, ale souš pro něj byla světem, který skýtal nebezpečí od velkých členovců. Z obou nalezišť  pochází kolem 50 jedinců, takže to byl nejběžnější tvor v těchto močálech.

Frič toto zvíře pojmenoval "lžícovitý ještěr" podle dvou velkých plochých kostí skrytých pod vlhkou kůží na lebce.

Naleziště: Nýřany, Nové Skotsko              Prostředí: Močály

Druhy: C. bohemicus, C. florensis             Váha: kolem 75 kg

Strava: Ryby, obojživelníci, členovci          Význam: "Lžícovitý ještěr" podle plochých kostí

Doba: stupeň Moscovian, před 310 mil. l. Sok: Prakticky žádný

Délka: 1,5-1,6 m                                   Zařazení: Amphibia, Temnospodyli, Cochleosauridae,

Popsán: Frič, 1885                                Cochleosaurinae

Výška: 15-25 cm                                  Synonyma: Žádná