Condorraptor

26.03.2017 10:40


Argentina je země velice bohatá na fosílie na dinosaurů, nejznámější pocházejí od gigantických druhů jako byli Argentinosaurus nebo Tyranotitan, ale tato země skýtala mnohem větší spektrum všemožných forem dinosaurů, jak ptačích tak neptačích. Ovšem nejvíc ceněné fosílie jsou z období střední a pozdní jury, kde však tuto mezeru vyplňují některé nově objevené fosílie z Patagonie. Jako dobrý příklad malého množství fosílií, které pocházejí z tohoto období, je Condorraptor ("zloděj od Cerro Condor"). Jedinnou fosilní holeň objevil roku 2005 jistý farmář Hippolito Currumil, na svém pozemku, který dnes spadá do souvrství Canadon Asfalto. Původně bylo systematické zařazení fosilní tibii blíže nespecifikované, když ho téhož roku popisoval německý paleontolog Oliver Rauhut, tak považoval kondorraptora za bazálního tetanurana. Když pak roku 2007 byla nalezena neporušená kost zadních končetin jiného střednějurského teropoda, která měla neporušené klouby, tak byl blíže specifikován jako megalosauroid Rogerem Bensonem roku 2010. Způsobem života se podobal jiným teropodním dinosaurům podobné velikosti, byl však rychlým lovcem, který se specializoval na lov menších zvířat. Hlavními loveckými zbraněmi tohoto dravce byla rozměrná čelist s vroubkovanými zuby. Nepohrdl však ani mršinami a vzhledem k jeho příbuzenským vztahům (viz níže) se dá předpokládat, že měl ornamentně utvářenou lebku. Při běhu mu stabilitu udržoval dlouhý ocas. Celé tělo tohoto zvířete bylo velmi agilně stavěno a pravděpodobně pokryto prachovým krátkým peřím.

Condorraptor má blízké příbuzenské vztahy s dvěma druhy a sice s druhy Piatnitzkysaurus floresi a Marshosaurus bicentesimus. První jmenovaný piatnitzkysaurus je z této čeledi patrně nejznámější, hlavně kvůli jeho nejasnému systematickému postavení v minulých dekádách. Celkově byla tato čeleď dlouhou dobu považována za příslušníky alosauridů, ovšem poslední revize a výzkumy potvrzují, že jsou mnohem primitivnější a patří k nejprimitivnějším zástupcům nadčeledi Megalosauroidea.

Naleziště: Argentina                                  Prostředí: Lesy a pláně

Druh: C. currumili                                      Váha: 200-275 kg

Strava: Menší zvířata, mršiny                       Význam: "Zloděj od Cerro Condor"  podle způsobu života a místa nálezu

Doba: stupeň Callovian, před 165-163 mil. l. Sok: Piatnitzkysaurus

Délka: 4,5-5 m                                         Zařazení: Theropoda, Averostra, Tetanurae, Orionides,

Popsán: Rauhut, 2005                              Megalosauroidea, Piatnitzkysauridae

Výška: okolo 1,8 m                                  Synonyma: Žádná