Cretornis

08.07.2017 11:30

Nad našimi kraji také kroužili malí pterosauři. Byli to spíše azhdarchidní létající plazi, kteří v turonském období kroužili nad lesy a mělkými moři dnešního Chebska. Cretornis je první popsaný pterosaurus z českého území. Nenechme se zmást, o druhohorního ptáka se nejedná. Byl menšího vzrůstu oproti svým příbuzným z pozdní křídy jako byli Hatzegopteryx nebo Quetzalcoatlus, jeho rozpětí křídel dosahovalo max. 5-6 m. Živil se podobně jako jeho příbuzní, hlavní složkou jeho potravy byly mršiny. Nepohrld ale ani vejci nebo velkým hmyzem. Jeho vzdálený příbuzný, malý rybožravý pterosaurus z Litoměřicka, se musel obávat velkých žraloků nebo ryb ve vodě, protože představoval lákavou, nízko nad vodou létající kořist. Kretornis takové starosti neměl. Jeho život se soustředil na stoupání ve vysokých stoupacích proudech.

Původně byl tento ptakoještěr považován za ornitocheirida. Takové bylo přesvědčení Harryho Seeleye, slavného britského paleontologa, který upozornil Friče na omyl. Později byl nález považován dokonce za pteranodontida, ale nejnovější výzkum odhalil, že kretornis patří k nadčeledi Azhdarchoidea.


Tajemství historie

"si v mysli své utvořil obraz lesů, které krášlily tehdejší pevninu podél břehů moře křídového, nikdy jsem se nemohl spřáteliti s myšlenkou, že by nebyly oživeny též rozmanitým
ptactvem. Arci byl jsem si dobře vědom, že to potrvá asi dlouho, nežli doklady k mým domyslům nalezeny budou, neboť i na pobřeží nynějších moří nalezneme jen velmi zřídka v písku mezi mořskými chaluhami a hromadami lastur vlnami vyvržených také vetchou mrtvolu nějakého ptáka, nebo jen tu neb onu kost z něho."

To je citace z Fričovy práce O zkamenělém ptáku Choceňském. Původní nález byl totiž učiněn v Chocni u Chebu. Dnes spíše pověst uvádí, že zde v roce 1880 procházela jistá paní Tomková a ta v hormadě štěrku objevila dlouhé fosilní kosti. Je možné, že zbytek kostry byl zničen dělníky v lomu. Nález zanesla PhMg. Františkovi Hlaváčovi, který se o fosílie zajímal. Ten zkontaktoval tehdejší paleontologickou špičku Antonína Friče. Ten nález převzal a považoval jej za ptáka podobného labuti, příbuzného hesperornisům. Seeley však Friče upozornil, že se o ptáka nejdená, Frič omyl uznal a přejmenoval ho na Ornithocheirus hlavatschi. Dalším problémem ale bylo druhové jméno napsat správně. Protože Frič popsal druh jako hlavaci nikoli hlavatschi, diakritika přirodovědecká přikazuje používat první druhové jméno. Na tento problém upozornil odbornou společnost roku 2014 ruský paleontolog Averjanov, který si všiml, že původní název nebyl hlavatschi ale hlavaci.


Naleziště: Chebsko, ČR                            Prostředí: Pobřežní lesy

Druh: C. hlavaci                                      Váha: 15 kg

Strava: Mršiny, červi, vejce                      Význam: "Křídový pták" kvůli prvnímu určení a době

Doba: stupeň Turonian, před 89-92 mil. l. Sok: Teropodi

Délka: 2,5 m, rozp. křídel: 5-6 m             Zařazení: Pterosauria, Pterodactyloidea,

Popsán: Frič, 1881                                 Azhdarchoidea

Výška: 50 cm                                        Synonyma: Ornithocheirus hlavatschi

Odkazy: https://dinosaurusblog.com/2015/07/22/druhohorni-plazi-v-cechach-iii/