Cristatusaurus

12.04.2017 17:57


Spinosauridi nepřestávají fascinovat, přestože jsou jejich nejstarší objevené fosílie datovány do dob viktoriánské anglie, tedy před téměř 200 lety (Suchosaurus cultridens, jeho fosílní zuby zařadil Richard Owen jako zuby druhohorních krokodýlů). Spinosauridi se však dostávají na světlo teprve nedávno, jedním ze starších druhů je Cristatusaurus ("Hřebenatý ještěr") obyvající bažinaté oblasti říčních delt v období spodní křídy před zhruba 115 miliony let. Toto kolem 7-8 m dlouhé zvíře bylo teritoriálním živočichem, který tyto biotopy sdílel ve stejné době ještě s několika dalšími (v některých případech i většími) vodními predátory. Kristatusauři byli jedni z pokročilejších baryonichinů, vlastně patřil k posledním třem dosud dobře známým zástupcům této podčeledi. Anatomické znaky má však podobné, měl dlouhé krokodýlí čelisti, které lemovaly kónické zuby, vhodné pro lapání ryb a vodních obratlovců. K lovu také používal své velké drápy na předních končetinách, jež byly relativně dlouhé. Naopak zadní nohy měly široká chodidla, která byla přizpůsobena pro chůzi v mělké vodě a bahně. Cristatusaurus se však odlišoval jednou zvláštností a sice, že z jeho hrbu na zádech vyčnívala ještě další vyvýšenina páteře. Obecně je však tento spinosaurid znám pouze z několika fosilních fragmentů, kromě čtyř dorsálních obratlů je to špička čenichu a části předních končetin, obecně je někdy považován za nomem dubium.

Původní fosilní holotyp nalezl Phillip Taquet roku 1973 v oblasti Gadoufaoua ve středním Nigeru. Jednalo se pouze o několik výše zmíněných fragmentů, zajímavé však bylo, že pravděpodobně jeden z nalezených drápů představoval mládě či dospívajího jedince. Stav této oblasti podporuje erozi, takže byly fosílie pojmenovány Taquetem a Dalem Russellem až roku 1998. Od té doby se však začalo pochybovat o platnosti nového rodu, podle některých pramenů se jedná o zástupce rodu Suchomimus, někteří ho také považují za rod Baryonyx, ovšem dosud nebyl kristatusaurus přiřazen k nějakému z nich.

Naleziště: Niger                                                   Prostředí: Bažinaté delty

Druh: C. lapparenti                                              Váha: 3 t

Strava: Ryby, krokodýli, vodní obratlovci                 Význam: "Hřebenatý ještěr" podle vyvýšeného hřbetu

Doba: stupeň Aptian až Albian, před 121-110 mil. l. Sok: Sarcosuchus, jiní spinosauridi

Délka: okolo 7 m                                                 Zařazení: Theropoda, Averostra, Orionides,

Popsán: Taquet a Russell, 1998                            Megalosauroidea, Megalosauria, Spinosauridae, Baryonichinae

Výška: 2,5 m                                                     Synonyma: Žádná