Eotriceratops

19.09.2016 18:12

V době pozdní křídy žilo v severní americe několik velkých druhů ceratopsidních dinosaurů. Ať už to byl Titanoceratops nebo Nedoceratops, o triceratopsovi nemluvě, patrně největším a nejmohutnějším z nich byl Eotriceratops ("Dávná třírohá tvář"). Tento obří ceratopsid žil před zhruba 68-67,6 miliony let v dnešní Albertě. Byl to tvor o váze kolem 10 tun, délky 8,5-10 m a jeho lebka byla dlouhá kolem 3 metrů. Nadočnicové rohy pak byly dlouhé kolem 80 cm, skvěle se hodily k odrážení útočníků. Těmi byli hlavně velcí teropodi, například Tyrannosaurus nebo smečky menších teropodů rodu Richardoestesia, ale například i jedinci vlastního druhu. Měl velice tuhou kůži s kostěnými hrbolky a pravděpodobně také štětinami. Eotriceratopsové se pohybovali ve stádech v jehličnatých lesích a po pláních kanadské Alberty. Jeho tělo podpíraly mohutné končetiny s velkými prsty. Uždiboval svým zobákem vegetaci ve výši 1,5 m nad zemí.

Jelikož jsem měl hodně dotazů na lebku eotriceratopse, rozhodl jsem se, že v co nejbližší době napíšu samostatný článěk o největších lebkách ceratopsidů.


Ta historie...

Tento velký ceratopsid byl popsán v roce 2007 kolektivem čínských a kanadských palentologů, jmenovitě Xiao-Chun Wuem, Donalem Brinkmanem, Davidem Eberthem a Dennisem Bramanem. Popis byl proveden na základě kosterních elementů, které však byly posbírány již roku 1910 věhlasným paleontologem Barnumem Brownem. Bylo to na začátku srpna, když Brown vedl expedici Amerického Národního Muzea na Dry Island Site na zapádní straně Red Deer River v Albertě. Expedice hledala hlavně fosílie albertosaurů, ovšem nalezla část fosilního skeletu neznámého velkého dinosaura.

 Ačkoli se jednalo o velmi zajímavý nález, byl pozapomenut. Poté se až roku 2001 Brownův plán místních uloženin prozkoumal a byla na Dry Island vyslána výprava Royall Tyrrellského Muzea a Kanadského Muzea Přírody. Přinesli úspěch, jelikož Glen Gurthie nalezl další fosilní kosti onoho neznámého ceratopsida. O šest let později byl tedy již zmíněnými paleontology popsán nový rod Eotriceratops xenisularis. Druhové jméno je ze starořeckých slov xeni a insularis, znamenají "ostrov" a "suchý". Jméno tedy také odkazuje na naleziště.


Mrtvolu prosím

Kosti tohoto ceratopsida jsou skutečně impozantní. Je však smutné, že holotyp RTMP 2002.57.5 je značně narušen erozí. Kosti nalezené roku 2001 už byly částečně odkryté, takže byly narušovány větrem a deštěm. Stále však materiálu bylo dost. Byla nalezena částečná lebka, které má podle autorů délku kolem 3 metrů. Nadočnicové rohy pak dosahovaly délky kolem 80 cm. Na jednom z nich se navíc nachází stopy po kousnutí dravým teropodem. Je tedy možné, že náš exemplář byl vlastně mršinou, která byla predátory ohlodávána. Dále byly nalezeny zuby, žebra, obratle, kosti končetin. Původně byla délka odhadována až na 12 m. Tím by se stal vůbec největším ceratopsidem vůbec.

V roce 2010 však Gregory Paul určil délku maximálně na 8,5-9 m. Je tedy možné, že pravda je někde mezi. Mohl tedy být dlouhý kolem 9-10 m, vážil zhruba 11 tun a byl vysoký kolem 3,2 m. Vědci také předpokládají, že tento rod byl předkem slavnějšího triceratopse. Je také možné, že druhy Ojoceratops fowleri a Torosaurus utahensis z Nového Mexika patří také eotriceratopsovi, ale není to dosud jisté.

Naleziště: Alberta                                     Prostředí: Jehličnaté lesy

Druh: E. xenisularis                                   Váha: kolem 11 t

Strava: Kapradiny, cykasy                           Význam: "Dávná třírohá tvář" podle stáří a vzhledu

Doba: stupeň Maastrichtian, před 67,6 mil. l. Sok: Tyranosauři

Délka: kolem 10 m                                     Zařazení: Ceratopsia, Ceratopsoidea, Ceratopsidae

Popsán: Wu et. al., 2007                            Chasmosaurinae

Výška: až 3,2 m                                        Synonyma: Ojoceratops fowleri ?