Fabrosaurus

24.04.2017 19:29

Suché savany a stepní oblasti jižní afriky jsou rájem pro geologické průzkumy, nejstarší zdejší vrstvy jsou staré okolo 2 mld. Let, ovšem mnohem známější jsou paleontologické výzkumy Roberta Brooma (který zkoumal uloženiny středního a pozdního permu) a dalších paleontologických elit, které nám poskytly hlavně fosílie fauny spodní jury. Jednou z "černých ovcí" této oblasti je Fabrosaurus ("Fabrův ještěr"), ornitischian obývající polopuštní oblasti spodně jurského Basutska před zhruba 199-189 miliony let. Toto zhruba 1,15 m dlouhé zvíře bylo všežravcem, který patřil k rychlejším běžcům. Adaptací mu v tomto byly dlouhé kosti nohou, na nichž byly uchyceny mohutné svalové úpony, velké svaly a šlachy. Končetiny byly zakončeny třemi prsty na zadních nohách, přední pravděpodobně nesly čtyři prsty, dá se to předpokládat podle toho, že se jedná o evolučně primitivního ptakopánvého. Fosilní fragmenty, jež jsou připisovány tomuto rodu, nejsou s jistotou určeny, proto je většinou fabrosaurus popisován jako nomen dubium. Víme však, jeho čelisti byly plné malých zubů, které byly schopny zpracovat semena, kapradiny, plody cykasů, ale i tlející maso.

Fabrosauři tvořili v ekosytémech polopuštního jihu gondwany obdobu hlodavců či králiků, podle některých studií, které byly prováděné u podobně stavěných "proto-ornitopodů" a heterodontosauridů, se tato zvířata zahrabávala do dutin v polopouštní krajině, tento způsob života však byl dosud plně prokázán pouze u podčeledi Orodrominae.


Ach ta historie

Původní fosílie fabrosaura byly nalezeny při německo-francouzké expedici do jihoafrické republiky v 60. letech minulého století, kde holotypní skelet představovala především roztříštěná lebka a zbytky postkraniální kostry (žebra, obratle a kosti končetin). Fosilní kosti poté roku 1964 zkoumal a popsal paleontolog Leonard Ginsburg, který se expedice také účastnil, jméno Fabrosaurus odkazuje na francouzského geologa Jeana Fabra. Ginsburg však tento nález zařadil jako ornitischidního skelidosaurida, což znemožnilo jeho systematiku. Pak byl také znehodnocen samotný holotyp, přispěly k tomu i nálezy dalších ornitischianů v oblasti JAR, podle pozdějších zpráv se mělo jednat pouze o několik zubů a čelist. Větší pochyby ale začaly panovat až roku 1978, kdy byl popsán další malý ornithischian z jihu afriky a sice Lesothosaurus. Mezi lety 1990 a 2000 pak byly nalezené pozůstatky srovnávány do stejného živočicha, z hlediska validity by platil kompletnější lesotosaurus, proto je dnes fabrosaurus velmi diskutabilním taxonem. Možná nám tedy fabrosaurus vymřel podruhé.

Naleziště: JAR, Basutsko                                         Prostředí: Polopouště

Druh: F. australis                                                    Váha: okolo 10-15 kg

Strava: Kořínky, suché listy, tlející maso, semena        Význam: "Fabrův ještěr" na počest francouzského geologa

Doba: Hettangian až Sinemurian, před 199-189 mil. l. Sok: Teropodi, krokodýlovití plazi

Délka: 90-110 cm                                                   Zařazení: Dinosauriformes, Dinosauria, Ornithoscelida ?,

Popsán: Ginsberg, 1964                                          Ornithischia

Výška: 50 cm                                                         Synonyma: Žádná