Hippodraco

09.03.2017 13:44


V minulých dvou staletích bylo po celém světě objeveno hodně zástupců skupiny Ankylopollexia, která však byla jako taxon zaregistrována teprve nedávno, kteří se hodně podobali staršímu iguanodonovi. Tyto pozůstatky pak byly automaticky přiřazovány k iguanodonovi, bez ohledu na geografické rozšíření, v současné době však většina z nich patří do nových rodů nebo jsou nomen dubia. Takovým rodem je Hippodraco ("koňský drak"), jež obýval oblast Utahu před zhruba 125 miliony let, který by se dal lehce považovat za iguanodona. Tento živočich se pohyboval po suchých keřnatých pláních, které byly prolínány menšími lesíky souvrství Cedar Mountian v době spodní křídy. Tvořil menší stáda, která okusovala suché lístky na velkém území tohoto souvrství, o které se však dělili spolu s dalšími ornitopodními dinosaury, jako byli Tenontosaurus, Eolambia, Cedrolestes nebo Planicoxa. Hipodrako při své délce kolem 4,5 m patřil k větším býložravcům této oblasti, svou potravu uždiboval zrohovatělým zobákem, který byl na špičce dlouhé lebky. Jako mnoho dalších ornitopodů se dokázal snadno vztyčit na zadní, pohyboval se ovšem převážně na čtyřech. Přední končetiny měly srostlé tři střední prsty, dva postranní byly volné. Podle dostupných fosílií zdobil hřbet tohoto ornitopodního dinosaura nízký hrb z vyvýšených výběžků obratlů. Vzhledem k přírodním podmínkám, které zde panovaly v době nejspodnějšího aptu, se dá usuzovat, že tento menší hrb mohl sloužit jako zásobárna tuku.

Hippodraco je nám znám z nekompletního holotypu UMNH VP 20208, který představuje kompletní lebku a fragmenty poskraniálního skeletu, jmenovitě skapulakoidu, pažní kosti, čtyř obratlů, srostlých obratlů pánevního pletence, části pánve a spodní části holeně.

V době, kdy obýval tento ornitopod Utah, tak se potýkal hlavně se smečkami inteligentních dromaeosauridů, jmenovitě to byli Utahraptor (největší z nich, podle jednoho exempláře dosahovali největší jedinci tohoto rodu délky kolem 11 m), pak Yurgovuchia a Geminiraptor.

Naleziště: Utah                                                        Prostředí: Suché lesostepní pláně

Druh: H. scutodens                                                   Váha: okolo 440-500 kg

Strava: Keře, plody, listy                                            Význam: "Koňský drak" podle vzhledu a způsobu obživy

Doba: stupeň Barremian až Aptian, před 126-124 mil. l. Sok: Dromaeosauridi, krokodýli

Délka: okolo 4,5 m                                                    Zařazení: Dinosauria, Ornithoschia, Ornithopoda,

Popsán: McDonald et. al., 2010                                  Ankylopollexia, Styracosterna

Výška: okolo 1,5 m                                                  Synonyma: Žádná