Hippopotamus gorgops

12.02.2017 10:17


V minulosti existovaly všemožné typy a druhy nám dnes známých druhů zvířat, jako žiraf, lvů či hrochů. Velmi zajímavým typem hrocha je Hippopotamus gorgops, který se slunil na březích velkých afrických a eurasijských řek v době středního miocénu před asi 15 miliony let. Tento druh hrocha se od svého žijícího "bratra" lišil pouze tělesnou hmotností, velikostí a očima na výstupkách. Tato evoluční adaptace ještě více sblížila tohoto hrocha s vodním prostředí, kde byl prakticky více než na souši. Oši doslova na stopkách, spolu s nozdrami a ušima, tak mohly zůstat nad hladinou, kdežto tělo mohlo zůstat ponořeno. Tento mechanismus sloužil k vyhlížení predátorů či protivníků, kteří chtěli narušit teritorium velkých samců tohoto druhu hrocha. Koneckonců ti si ho tvrdě hájili mohutnými zuby ve velkých čelistech. Pro pohyb na souši sloužily krátké nohy se silnými kopytnatými drápy, které nesly těžké tělo, které mohlo vážit až 4 tuny. Přirozenou potravou mu byly vodní rostliny a rákosové porosty.

Jak už bylo řečeno, tak tento hrochovitý obýval i oblast eurasie, kde také byly nalezeny jeho první fosílie, kde pravděpodobně vyhynul už na začátku pleistocénu. Bylo to způsobeno nadcházející dobou ledovou, která vysušovala veletoky, u kterých tento hroch sídlil.


Nový ploutvonožec ?

Je zajímavé, že tento druh hrocha se na vodní prostřední přizpůsobil mnohem lépe a dříve než dnešní hroch obojživelný. Nedá se tedy vyloučit, že kdyby tento hrochovitý nevyhynul, postupně by se přizpůsobil na vodu natolik, že by vznikla forma jakéhosi kopytnatého kapustňáka. V tom případě by už ani z vody nevylézal a obýval by delty řek.

Naleziště: Uganda, Keňa, Tanzánie, Džibuty, Israel, Německo, Polsko          Prostředí: Říční veletoky, jezera

Poddruh: Žádný                                                                                      Váha: 3,9 t

Strava: Rákosové porosty, vodní rostliny, traviny, spadané plody                  Význam: "Gorgonský hroch" podle tváře

Doba: stupeň Serravallian až Calabrian, před 11,6 milionem let-781 tisíci lety Sok: Krokodýli, samci tohoto druhu

Délka: okolo 4,3 m                                                                                 Zařazení: Mammalia, Artiodactyla, Hippopotamidae,

Popsán: Dietrich, 1928                                                                           Hippopotamus

Výška: okolo 2 m                                                                                  Synonyma: Žádná