Hříčky evoluce : Dinosauři budoucnosti 2. část

29.08.2016 09:50

Určitě bych chtěl dále pokrčovat jiným místem, kde se prozatím nenašly dinosauří fosílie z nejsvrchnější křídy. Jedinné dosud známe místo s fosiliemi dinosaurů z maastrichtianu je Nový Zéland. Jak by se ale dinosauři a jiná pravěká zvířata vyvíjela v austrálii ?

Vellurdorsum venenum. Jedovatí dinosauři už ve 20. století ? Proč ne. Dixon mu přidělil jedové zuby, jelikož toto zvíře mělo slabé čelisti a bylo pouze metr dlouhé. Kožnatá blána na zádech není podpírána kostmi, nýbrž chrupavkou. Může se sklopit a dinosaurus ji používal k přílákání partnera. Tento malý lovec se vyvinul z dromaeosaurů.

Nuctoceras litureperus. Amoniti, sdružující se poblíž břehů, přišli na to, že palmy schazují plody i do vody a jsou velmi chutné. Proto se jeden druh amonitů přizpůsobil na dýchání vzduchu a měl enormě silná chapadla. Dokázal s nimi lézt na palmy, schazovat plody a následně je ve vodě požírat.

Brevalus insularis. Tento velmi zvláštní pterosaurus se přizpůsobil na lov nuktocerasů. Měl úzké čelisti, které mu dovolily proniknout až k vyživnému vnitřku. Těla amonitů také dokázal párat chápavými předními končetinami. Stále byl ale letuschopný.

Pigescangens robustus. Toto 70 cm dlouhé zvířátko se podle Dixona vyvinulo z hypsilofodontidů, jako byla lélynasaura, kteří v době spodní křídy žili v Dinosaur Cove. Údajně je to dokončení vývoje, protože na skolnku 20. století mezi některými vědci ještě převládal názor, že hypsilofodontidi žili na stromech. Každopádně je zajímavé, jak Dixon pojal vývoj malých býložravců do podoby primátů.

Perdalus rufus. Je možné, že by se někteří pterosauři přemístili do nik ptáků, jak už bylo řečeno v předchozí části. Proto je tento pterosaurus podobný ptáku kiwi, ale jeho zuby, odlišné od všech ostatních pterosaurů, poukazují na seškrabávání kůry.