Hybridní pravěk čili vytvoření vlastních druhohor

15.12.2016 17:36

Otázka křížení geneticky vytvořených prehistorických zvířat je od natočení filmového trháku Jurský svět předmětem debat, které nemají jasný konec. Ono už samotné "znovuzrození" pravěkých tvorů je u tak vzdálených naší éře prakticky nemožné, ale toto úskalí přeskočíme. Předpokládejme tedy, že umíme naklonovat dinosaury, pterosaury, obojživelníky, krokodýlovité a další tvory a zkusme je tedy křížit a hybridizovat. Jaké aspekty ale musíme splňovat, co musíme proto udělat a hlavně jak bude náš výsledek vypadat ?

Stegoceratops. Hra Jurassic World představuje několik desítek uchvacujících hybridů, kteří však né vždy mají reálný podtext.

V genetice, přesněji v DNA, není jisté, které části šroubovice ovlivňují vzhled živočicha. Předpokládejme však, že hybridní tvor bude nést charakteristické znaky jak jednoho, tak druhého jedince křížení a méně významné znaky obou se spojí do jednoho zcela unikátního. Zvíře se pak musí implantovat do zárodku, který nejblíže obou zvířatům. Samotní první dinosauři z Jurského Parku byli také hybridi, jejich zárodky byly kříženci s žábami. Ovšem nemůžeme křížit ledajaké druhy, je to kvůli odlišné stavbě těla, metabolismu, růstu či potravě. Nemohli bychom tedy křížit například druh Microposaurus casei a Pamparaptor micros, kvůli odlišnému metabolismu a způsobu rozmnožování. Pokud bychom ale křížili druhy navzájem příbuzné, tak by vznikala zcela nová zvířata, která by měla návyky jak jednoho, tak druhého. Ve výsledku by tedy bylo zvíře sdílející geny obou dvou rodičů s jinými novými znaky.

Priotrodon. Tento živočich je křížencem dimetrodonta a prionosucha, křížení se zakládalo na podobném životním stylu.

Otázkou ještě zůstavá, zda by se výsledný vzhled dal ovlivnit. Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Jelikož nejspíš neznáme část šroubovice, která by ovlivňovala vzhled zvířat, tak nejspíš ne. Pokud bychom ji však znali, tak by se s ní dalo manipulovat ta, že by se měnil i konečný vzhled subjektu. Závěrem tedy je, že křížení by mohlo probíhat pouze u příbuzných druhů, které by nijak rapidálně neměnily svůj vzhled. V tomto ohledu by však také existovaly vyjímky. Někteří kříženci by nejspíš nikdy nespatřili světlo světa, jiný by obsadili přední stránky novin. Prozatím to jsou však jen naše představy, ovšem přivádět zvířata mrtvá po miliony let není přirozen, natož je křížit.