Ichthyodectes

16.02.2017 12:53


Skupina ichtyodektidů byla rozsáhlá skupina pokročilejších paprskoploutvých ryb, která se objevila v době pozdní jury a přežila až do konce křídy. Jedním z největších a nejznámějších zástupců byl šest metrů dlouhý Xiphanctinus. Za potravu mu padali většinou jeho menší příbuzní, například Gilicus nebo Ichthyodectes. Samotný Ichthyodectes *dosahoval o něco menší velikosti, byl dlouhý kolem čtyř metrů a živil se menší kořistí. Tato ryba žila v oblasti moře Niobarra v hejnech, které po tomto moři migrovaly před 75 miliony let. Plaval rychle pomocí silného ocasu zakončeného paprskovitou ploutví, k manévrování sloužily menší postranní ploutve. Ty byly ovládány svaly, které byly na silné kostře po šupinatou kůží. Šupiny tohoto tvora byly silné a velké, sloužily jako menší tělní pancíř, zároveň však byly pružné. Ichthyodectes měl menší tlamu, než jemu příbuzní živočichové, například výše zmíněný Xiphanctinus měl tlamu obrovskou s vyčnívajícími zuby, kdežto ichtyodektus měl tlamu menší se zuby, které pouze v horní čelisti přečnívaly ven. Proto lovil jinou kořist, obvykle to byly menší ryby a měkkýši, ale nepohrdl ani menšími hlavononožci a korýši.

Ichthyodectes byl hojně rozšířen jak stratigraficky (časově), tak geograficky po celém středozápadu severní ameriky. Vysktoval se po 24 milionů let, od svrchního cenomanu až po spodní maastricht, po pobřeží Laramidie na západní straně Niobarrského moře. Pokud chceme být konkrétnější, tak to byly kanadské provincie Manitoba a Saskatchewan a americké státy Montana, Wyoming, Texas, Colorado, Jižní Dakota a Alabama. To také dost svědčí o jeho druhové rozmanitosti, jeho rod obsahuje na 9 různých rodů. Byly to I. ctenodon (typ.), I. acanthicus, I. anaides, I. arcuatus, I. elegans, I. goodeanus, I. libanicus, I. minor a I. tenuides.

Naleziště: viz nahoře                                                               Prostředí: Otevřená i šelfová moře

Druhy: viz nahoře                                                                    Váha: okolo 200 kg

Strava: Menší ryby a měkkýši, příležitostně hlavonožci a korýši      Význam: "Rybí čelist" podle příšlušnosti ke skupině

Doba: stupeň Cenomanian až Maastrichtian, před 94,6-70,6 mil. l. Sok: Větší predátoři

Délka: 4 m                                                                              Zařazení: Actinopterygii, Ichthyodectiformes, Ichthyodectidae,

Popsán: Cope, 1870                                                                 Ichthyodectinae

Výška: 15-20 cm                                                                     Synonyma: Žádná

*tento živočich je na obrázku číslo 2