Incisivosaurus

23.05.2017 22:28


Když byly roku 2002 popsány fosilní zbytky menšího druhu teropodního dinosaura ze známé oblasti okolo města Beipiao, způsobilo to menší rozruch v celé paleontologické společnosti. Nebylo to kvůli jeho relativně malému vzrůstu či tělesnému opeření, nýbrž kvůli jeho podivné lebce. Tento malý teropod byl pojmenován Incisivosaurus ("Ještěr s řezáky"), patrně jeden z nejpodivnějších neptačích dinosaurů vůbec. Toto zhruba 1,2 m dloué zvíře bylo vžežravcem, který obýval subtropické sopečné lesy a jezerní plochy dnešní Číny zhruba před 125-123 miliony let, v době jednoho z největších rozkvětů celé skupiny neptačích dinosaurů. Tato bizardní forma měla velmi výrazný znak, dva hlodavé přední zuby v přední části horní čelisti. Tyto dva zuby byly těsně u sebe, jejich funkcí nejspíš bylo rozlousknout tvrdší potravu a jazyk ji podal dále do tlamy. Specifický chrup tohoto živočicha pokračuje dál mezerou mezi těmito a zadními zuby (diastermou). Zadní zuby byly spíše ostrého kónického tvaru, což potrvzuje, že tento tvor byl všežravcem. Incisivosaurus měl dále velmi velké a výrazné oči, hlavními smysly u něj tak nejspíš byly zrak a čich. Hlava se nacházela na dlouhém a štíhlém krku. Byl velmi ohebný, umožňoval mu se dostat i do těch nejmenších skulin při honbě za potravou. Jeho tělo bylo nápadně podobné kuřeti, odlišnými znaky byly však prostornější a větší hrudní koš a samozřemně také odlišná stavba předních končetin a ocasu. Z těchto fyziognomických znaků se dá usuzovat, že tento živočich byl teplokrevný. Přední končetiny incisivosaura byly používány hlavně k předvádění jasnějších a větších per u samců a zajištění teploty a ochrany vajec u samic.

Podle některých paleontologů je incisivosaurus totožné zvíře jako jiný bazální oviraptorosaur z číny a sice Protarchaeopteryx. Tento rod však dosud postrádá zásadní znak a sice dva hlodavé zuby, jelikož jsme dosud nenalezli horní čelist u tohoto rodu.


Krysa nebo slepice ?

Je na jednu stranu těžké rozhodnout, do jakou paleoekologickou niku incisivosaurus zastával. Dá se předpokládat, že díky jeho ptačímu vzhledu byl v ekosystémech souvrství Yixian zástaval něco podobného jako kasuár na papui-nové guinei. Pravděpodobně, kdybychom ho brali pouze z této stránky, stal by se požíračem plodů a semen, ovšem pokud vezmeme v úvahu jeho přední hlodavé zuby, tak tento názor musíme obohatit o hledání malých tvorů a uždibování rostlin, podobně jako dnešní hlodavci.

Jeho dlouhý krk mu také umožnil prohledávání skulin a rozsedlin mezi skalisky a kořeny. Incisivosaurus měl také složení své potravy podobné menším plachtícím teropodům (v oblasti křídové číny jako Microraptor a Changyuraptor), kteří se živili i z červů a hmyzu, kteří byli k nalezení v otiscích stop po velkých sauropodech.


Ozubenný bezzubec

Původně vědci neměli vůbec tušení, kam tohoto podivného živočicha zařadit. Byl tedy určen jako bazální pennaraptoran. Vědci ho také později porovnali s exemplářem rodu Protarchaeopteryx a došli k závěru, že se jedná o zástupce totéž skupiny a sice Oviraptorosauria (někdy jsou oba dva rody považovány za stejné zvíře - viz výše). Tato skupina jak známo měla velice málo zubů (či žádné) a většinou byly velmi malé, kdežto právě dva výše zmíněné rody měly poměrně hodně zubů. Proto jsou tyto dva rody nejprimitivnější z celé skupiny oviraptorosaurů, zároveň fylogeneze prokázaly také blízkou příbuznost s ornitomimosaury a terizinosaury.

Naleziště: Čína                                           Prostředí: Subtropické lesy

Druh: I. gauthieri                                       Váha: zhruba 10-15 kg

Strava: Plody, semena, hmyz, rostliny           Význam: "Ještěr s řezáky" podle hlodavých zubů

Doba: stupeň Barremian, před 125-123 mil. l. Sok: Teropodní dinosauři, krokodýli

Délka: 1,2 m                                              Zařazení: Dinosauria, Theropoda, Pennaraptora,

Popsán: Xu, Chang a Wang et. al., 2002       Oviraptorosauria

Výška: okolo 75 cm                                   Synonyma: Protarchaeopteryx ?