Kashmirosaurus

09.08.2016 18:09


Vodní predátoři pozdního karbonu a raného permu, archegosauři, se vyznačovali dlouhým čenichem a ocasem. Dokázali lovit ryby, menší obojživelníky a velmi rychle plavali pomocí dlouhého zploštělého ocasu. Kashmirosaurus patřil mezi tyto lovce. Jeho čelist byla plná zubů ostrých jako jehly, které hravě požíraly ryby a jiné malé obratlovce. Jeho kratší končetiny byly schopny manévrovat při plavání, ale i držet tělo, když kráčelo po bahnité půdě vlhkých pralesů, které dnes jsou Himalájemi. Je také možné, žeaby vypudil z bahnitého dna korýše či dvojdyšné ryby, tak do něj ryl svým dlouhým čenichem. Není jisté, jestli fosílie tohoto predátora pocházejí z pozdního karbonu, či raného permu, ale bude to nejspíš přelom těchto dvou období.


Otec a vlast

Fosílie tohoto druhu byly nalezeny a popsány v roce 1905 Arthurem Smithem. Popsal je jako Archegosaurus ornatus. Fosílie pocházely ze severní části Britské Indie. Po rozpadu této koloniální velmoci se ale severní část chtěla stát samostatným státem, Džammú a Kašmír. Dnes je to území s nejasnými hranicemi, které Indie neuznává jako samostatný stát. Proto to výzkum tamnějších sedimentů ztěžuje. Další druh archegosaura byl popsán z tohoto území v roce 1960, A. kashmirensis. Roku 1996 však paleontologové Schneider a Werneburg zjistili, že A. ornatus je ve skutečnosti nový rod, tedy Kashmirosaurus a A. kashmirensis je jeho synonymem.

Naleziště: Džammú a Kašmír                                  Prostředí: Vodní toky a močály

Druh: K. ornatus                                                   Váha: kolem 270 kg

Strava: Ryby, korýši                                               Význam: "Kašmírský ještěr" podle naleziště

Doba: přelom karbonu a permu, před 299-298 mil. l. Sok: ?

Délka: kolem 2,5 m                                                Zařazení: Amphibia, Temnospondyli, Archegosauroidea,

Popsán: Werneburg a Schneider, 1996                    Archegosauridae

Výška: kolem 50 cm                                              Synonyma: Archegosaurus ornatus, Archegosaurus kashmirensis