Kdo může za hromadnou vraždu na Ghost Ranch ?

11.01.2017 14:20

Určitě každý z nás ví o nahromadění stovek koster teropodního dinosaura rodu Coelophysis na místě Ghost Ranch v Arizoně. Zde byly tyto fosílie odkryty roku 1947 a spekulovalo se, jak se mohlo tolik koster různého stáří dostat na jedno místo (společně s kostrami primitvních krokodýlovitých a obojživelníků). Objevilo se hned několik názorů, z nichž nejuznávanější a vědci nejvíce příjmaný je, že tato kolonie byla v době smrti uprostřed říčního koryta, kde se hnala povodeň. Ta postupně celou kolonii zakonzervovala do dnešních dnů.

Já mám k tomu poněkud jiný názor. Napadl mě, když jsem si prohlížel soupis čeledí masožravých brouků a opoutalo mě jejich rozpoložení v pozdním triasu. Dočetl jsem, že před 220 miliony let obývali první předci dnešní čeledi Staphylinidae západ a středozápad dnešní severní ameriky. Tím chci naznačit, že je možnost, že v oném říčním korytu existovala kolonie obřích brouků z příbuzenstva výše zmíněné čeledi*. Na tuto myšlenku mě přivádí fakt, že většina krků mrtvých célofýzů je nějakým způsobem prohnuta. Kdyby plavali spolu se sedimenty, tak by jejich krky byly spíše rovnější. Co kdyby se jejich krky ale zachytily o "vrty", které by byly vyvrtány z řad delnic oné kolonie sociálně vyspělých brouků ? Samozřejmě, že vše jsou jen doměnky, zvláště neznám, jak hluboko pod kostry se vědci dostali. Na jednu stranu ale lze tvrdit, že většina oných brouků by se ukryla do srdce hnízda hluboko pod zem před povodní. Takže kdo ví...

*nemuselo se ani jednat o vyschlé říční koryto, mohla to být normální zem za řekou, kterou od kolonie odděloval zeminný val, který praskl