Leogorgon

05.02.2017 13:35


Většinou se za nějvětšího gorgonopsida považuje král pozdního permu Inostrancevia. Tvor opravdu vitální, který byl schopný velmi rychle zabít i velmi velkou a obtížnou kořist typu skutosaura, měl ale rovnoceného nepřítele. Po oblasti pozdně permského Ruska se totiž pohyboval i jeden další, možná ještě větší zabiják. Nese jméno Leogorgon, doslova "lví Gorgona". Tenhle zabiják byl popsán roku 2003 ruským paleontologem Michalem Ivakhnenkem podle pozůstatků z okolí města Dvina ve Vologogradském kraji. Fosílie jsou pozoruhodné především svou velikostí, fosilní fragmenty svědčí o velikosti kolem 5 m, výšky kolem 1,5 m a délka lebky je odhadovaná na 70 cm. Na několika internetových diskuzních fórech se v této oblasti vedou diskuse, co se týče velikosti a váhy tohoto tvora. Hodně lidí zde také poukazuje na velikosti lebky leogorgona a inostrancevie, inostrancevie má lebku dlouhou "jen" 45-50 cm, ale leogorgon má mít lebku dlouhou až 70 cm. Možná tedy, že pomyslný trůn permských ekosystémů má nového krále. Každopádně Leogorgon vypadal podobně jako jeho příbuzní, měl svalnaté končetiny s dlouhými drápy, které se však hodily spíše k rychlým krátkým výpadům ze zálohy. Jeho tělo bylo velmi silné s krátkým ocasem a výkonným srdcem.

Naleziště: Rusko                                               Prostředí: Lesostepné oblasti, pláně

Druh: L. kilmovensis                                          Váha: okolo 390-450 kg

Strava: Pareiasauridi, dicynodonti                        Význam: "Lví Gorgona" podle postavení v ekosystému a zjevu

Doba: stupeň Changhsingian, před 254-252 mil. l. Sok: Inostrancevia

Délka: 5-6 m                                                     Zařazení: Synapsida, Neotherapsida, Gorgonopsia,

Popsán: Ivakhnenko, 2003                                 Gorgonopsidae, Rubidgeinae

Výška: okolo 1,5 m                                           Synonyma: Žádná