Lusotitan

02.04.2017 22:03

Nejrozšířenějšími skupinami sauropodních dinosaurů, kteří obývali svrchojurské ekosystémy, byli suveréně diplodocidi a brachiosauridi. Někteří zástupci těchto skupin také patří mezi vůbec ta největší suchozemská zvířata, která se pohybovala po zemském povrchu. Mezi takovéto obry, jako byli například Diplodocus harollum, Sauroposeidon proteles nebo Supersaurus vivianae, patří i brachiosauridní sauropod Lusotitan ("Lusitánský titán"), který obýval oblasti dnešního portugalska v době pozdní jury, před zhruba 155 miliony let. V oblasti velikosti tohoto tvora stále panují dohady, ovšem mohla se pohybovat okolo 30 metrů, čímž by se blížil výše zmíněnému sauroposeidonovi (který dosahoval délky okolo 32-34 m). V krajině pozdnějurského portugalska se toto zvíře tyčilo jako žirafy v dnešní savaně, jeho krk mohl být ve výšce až 15 m. Jeho potravní spektrum tedy vytvářela nejvyšší stromová patra v suchých subtropických lesích, která částečně pokrývala oblasti souvrství Lourinha. Lusotitan potřeboval prakticky neustálý příjem potravy, každý den mohl sežrat okolo 75-100 kg rostliné hmoty, kterou ztrhly z větviček kolínkovité zuby a pomáhaly ji drtit gastrolity. Jeho anatomie se podobala ostatním brachiosauridům, měl enormně dlouhý krk posazený na skapulakoidech, které v tomto případě mohly být ve výšce 5,5 m. Přední končetiny nesly tupé a mohutné drápy, které se hodily jako útočná zbraň, ale hlavním účelem bylo udržení těžkého těla. Jako většina ostatních brachiosauridních sauropodů měl krátký ocas.

Podle dochovaných fosílií toto zvíře představovalo největšího sauropodního dinosaura a největšího tvora v tomto souvrství. Potravní konkurentem byli v menší míře Dinhierosaurus, Zby a Lourinhasaurus, tito sauropodi se však živili v mnohem nižších stromových patrech, proto si ani jeden z nich nemohl konkurovat s lusotitanem.

V oblasti výskytu tohoto zvířete se pohybovali pouze dva predátoři, kteří byli schopní ulovit tohoto kolosálního sauropoda. Byl to především Torvosaurus, který zde dosahoval délky kolem 9-12 m, v menší míře pak Allosaurus europaeus, který se toto zvíře opovažoval lovit málokdy a patrně pouze ve smečkách. Na mršině tohoto sauropoda se po té mohlo uživit mnohem více různých predátorů, v případě, že se dostal na otevřené moře i obří pliosauridi.


Brachiosaurus pana de Lapparenta

Původní fosilní zbytky byly objeveny Manuelem de Matosem, který roku 1947 prováděl vykopávky pro Geological Survey of Portugal. Tehdy objevil v budoucím souvrství Lourinha fosílní postkraniální skelet velkého druhu sauropodního dinosaura. Fosilní kostra byla nalezena v oblasti Atalaia. Tyto fosílie byly posléze převezeny do muzeiních sbírek, kde se jich o deset let později ujali paleontologové Alfred de Lapparent a Georges Zbyszewski. Tito paleontologové proto popsali druh "Brachiosaurus" atalaiensis v domění, že se jedná o nový druh brachiosaura.

Po celá léta pak byly tyto fosílie považovány za brachiosaury, vše ještě stížilo to, že pravděpodobně původní fosilní zbytky představovaly vícero jedinců, proto ani Lapparent nemohl určit holotyp. Pro nekompletní fosílie se dostavilo přezkoumání až roku 2003, kdy je výzkumu podrobil Octávio Mateus a Miguel Antunes. Tito paleontologové také určili poprvé lusotitana jako nový rod brachiosaurida, který patřil k největším známým evropským sauropodům. Tento lektotyp byl také znovu přezkoumán Mannionem a kolegy roku 2013.


Nejvyšší herec na scéně

Lusotitan se dostal do povědomí paleontologické veřejnosti poměrně nedávno, přesto už sklidil jistý filmový debut. Objevil se na konci druhého dílu dokumentu Pravda od dinosaurech. Zde skupina lusotitanů vypila poslední vodu v napajedlu a způsobila tak, že veškeré živočišné formy od této již vyschlé jámy odešly, pouze Allosaurus "Broken Jaw" vytrval. A vyplatilo se mu to.

Naleziště: Portugalsko                               Prostředí: Suché subtropické lesy

Druh: L. atalaiensis                                    Váha: okolo 54-62 t

Strava: Jehličí, kapradiny, větvičky               Význam: "Lusitánský titán" podle starého názvu portugalska a velikosti

Doba: stupeň Tithonian, před 155-152 mil. l. Sok: Torvosaurus, smečky alosaurů

Délka: 25-30 m                                         Zařazení: Saurischia, Sauropoda, Macronaria,

Popsán: Mateus a Antunes, 2003               Titanosauriformes, Brachiosauridae

Výška: 12-15 m                                       Synonyma: Brachiosaurus atalaiensis