DNA smilodonů jako rozluštění evoluce šavlozubých koček ?

22.10.2017 21:45

Studie vědců z Potsdamské Univerzity v Německu publikovaná v časopise Current Biology před nás předkládá možné rozluštění evoluce šavlozubých koček z podčeledi Machairodontinae. Vědci totiž srovnali mitochondrie nalezené ve tkáních rodů Smilodon a Homotherium převracející dosavadní pohled na evoluci těchto obávaných predátorů.

Rekonstrukce dnes již vyhynulého tygra balijského, který reprezentuje poněkud menší a méně nebezpečnou obdobu velkých koček.

Dnes už není příliš velkou vyjímkou to, že můžeme narazit na měkké tkáně i na fosilizovaných kostech prehistorických obratlovců, v současné době byl velice diskutovaným tématem například znovuobjev peptidů na kostech rodu Brachylophosaurus. Při dispozici některých měkkých tkání u zvířat doby ledové jde však i dotvářet evoluční a fylogenetické vazby na recentní živočichy.

"Je naprosto bláznivé, že šavlozubé kočky mají k dnešním druhům mnohem dále, než mají tygři nebo lvi k dnešním domácím kočkám, jak nám dokazují studie provedené na základě získané mitochondriální DNA," vyjádřila se ke studii vedoucí autorka Dr. Johanna Paijmansová.

Rozbor byl proveden na základě tří exemplářů rodu Homotherium, dva pocházejí z Kanady a jeden ze Severního moře, a jednoho exempláře rodu Smilodon pocházejícího z Čile. Exemplář smilodona patří k těm nejmladším se svým stářím zhruba 11,335 tisíc let, ale není tak důležitý jako exemplář mladého jedince homoteria z evropy. Ten totiž se svým stářím zhruba 28 000 tisíc let převrací dosavadní doměnku o tom, že na území evropy toto zvíře vymřelo před 300 000 tisíci lety.

"Nalezený jedinec rodu Homotherium představuje další rozšíření biodiverzity eurasijské fauny v pozdním pleistocénu podobně jako například Denisova hominid či jiné druhy a úryvky z unikátních druhů, které zde dříve žily," řekla Dr. Paijmansová.

"Naše analýza ukázala, že se společný předek smilodona a homoteria začal rozcházet asi před 18 miliony let a nacházíme u nich velké morfologické rozdíly, ale minimální rozdíly nacházíme u evropských a amerických populací homoterií, a poslední společný předek obou dvou existoval asi před 20 miliony let," dodala.