Nádherné třetihorní bagry aneb Platybelodon v kostce

08.03.2017 15:06

V posledních několika dnech jsem přemýšlel nad zajímavým tématem, které by se netýkalo éry dinosaurů, nýbrž třetihorních velkých savců. Veškeré typy archaických třetihorních zvířat spadají do mého zájmu, proto vybírat nebylo lehké. Nakonec jsem se nám rozhodl přiblížit jeden z nejzvláštnějších typů chobotnatců, tzv. "třetihorních bagrů", jak je velice přesně pojmenoval v knize Pravěké obludárium Bořivoj Záruba. Konkrétně asi jednoho z nejzajímavějších zástupců, samotný rod Platybelodon. Tento velký chobotnatec obýval velký areál plání a bažinatých pralesů v oblasti Mongolska, Kavkazu, Nebrasky, Floridy, Kansasu, Ruska, Tadžikistánu, Kěni a Číny. Z tohoto důvodu má celá čeleď Amebelodontidae velmi zvláštní čelist.

Rekonstrukce druhu Platybelodon grangeri, který obýval Mongolsko před zhruba 15 miliony let.

Platybelodon je nejznámějším zástupcem této čeledi, proto také patří do středu zájmu. Vývoj jeho zvláštní čelisti počíná před asi 16-15 miliony let, kdy se někteří vývojově primitvní chobotnatci přesunuli do oblasti mělkých mokřadů a bažin. Místo tedy, aby se těmto druhům chobot prodloužil, tak se zkrátil a spolu se spodní čelistí, ze které vyrostly dva velké lopatovité zuby, vytvořil unikátní chobotovitý orgán. Postupně tak veškeré adaptace na požírání větviček a listí ze stromů zmizely a tato skupina se proměnila na býložravce, které živily vodní rostliny. Spodní čelist tedy měla nabírací schopnost, dokázala potravu vytrhnout z nízkých vod i s kořeny.

Zajímavé je, že čelist platybelodona měla pravděpodobně i jiný účel. Toto zvíře ji pravděpodobně využívalo i přepravě mláďat močály. Tuto váhu byly schopny unést silné krční a spánkové svaly platybelodonta.

Platybelodonti budili v lesních močálech a menších lesích velký rozruch, toto je vybrazení z Nebrasky na lokalitě Stage Hill 2 společně s rodem Synthetoceras.

Ovšem vysoká specializace platybelodona se mu nakonec stala osudnou, je to podobný efekt jako u některých dalších zvířat, jako byl například Spinosaurus. Na sklonku miocénu začaly přirozené biotopy tohoto slona mizet, v severní americe ho nahradili pokročilejší mamuti a "mastodonti", v africe a asii to byli praví sloni a v Kavkazu jeho populace klesala spolu s objevením dalších semiakvatických savců. Platybelodon byl jedním z posledních amebelodontidů, proto když vymíral před zhruba 9 miliony let, po něm už přišla nanejvýš dvojice rodů. Je vcelku škoda, že jsme o tyto jedinečné chobotnatce přišli.