Nejstarším naším předekem je velkoústec

03.02.2017 19:10

Ano, i tak by se dal s nadsázkou popsat nový fosilní živočich ze skupiny dvouústých. Podle vědců tento 540 milionů let starý tvor, který obýval dno a útesy tropických moří je naším nejstarším předkem, přestože měří pouze několik milimetrů. Doufám, že se podobných úžasných objevů ještě v tomto roce dočkáme.

Vědci z Německa, Číny a Velké Británie popsali mikrofosílii z provincie Shaanxi. Nový druh živočicha Saccorhytus coronarius patří ke skupině dvouústých, mezi jejíž potomky se řadí i všichni obratlovci. Skupina dvouústých jsou malá zvířátka, která žijí ve vodě, vyznačují malou velikostí.

Anatomie sakoryta je vlastně velmi jednoduchá, má malá očka nad svou velkou tlamou, možná spíše ústním i řitním otvorem zároveň, na svém maličkém těle. Živil se pravděpodobně zbytky ze dna moří a oceánů, přímé nebezpečí, kvůli jeho velikosti mu pravděpodobně nehrozilo. "Saccorhytus nám ukazuje, jak vypadali první předci strunatců a obratlovců na začátku evoluční radiace na počátku kambria," řekli vědci.

Zajímavostí je, jak proběhl oběv tohoto úžasného tvora. Byl totiž objeven pomocí CT skenu v hornině, která tvořila dno kamrického oceánu. Vědci po oskenování zjistili, že se v ní nachází mikrofosílie. Podle toho vědci usoudili, že žil na listech pralilijic a chaluh.