Neoparadoxia

29.06.2016 13:18

Toto zajímavé zvíře patřilo k desmostylům, což byla zvířata příbuzná slonům a sirénám, ovšem ještě s vyvinutými končetinami a mnohdy disponující zvláštní lebkou. Na souši se pohybovali omezeně, hlavně někteří z nich, ale jiné druhy se na souši dokázaly dobře pohybovat. Subadultní jedinec rodu Neoparadoxia byl nalezen v Orange County na jihu Kalifornie a podobal se kříženci tapíra a širokonohé kapybary. Domovem pro něj byla hlavně mělká moře, které obýval dále s různými druhy ryb a plouvonožců, někdy do jeho biotopů zavítal i obrovský Megalodon. Jedinec, který zahynul před 10,5 mil. l.,  byl dlouhý 2,44 m, a proto se vědci domívají, že dospělí dosahovali až ke 3 m délky. Pravděpodobně se živil chaluhami a mořskými rostlinami.

Jedinný holotyp je uložen v Los Angeleském Muzeu Národní Historie v sekci Věk savců. Je v plavací poloze.

Druhové jméno odkazuje na Cecilii a Alinu Perlsteinovi za jejich zásluhy v los angeleském muzeu v oblasti paleontologie obratlovců.

Naleziště: Kalifornie                                      Prostředí: Mělká moře

Druh: N. cecilialina, N.repenningi                    Váha: 280 kg

Strava: Řasy, vodní rostliny                            Význam: "Nová paradoxia" podle nového zástupce čeledi

Doba: stupeň Tortonian, před 11,5-10,5 mil. l. Sok: Žraloci

Délka: max. 2,8 m                                        Zařazení: Mammalia, Desmostylia,

Popsána: Barnes, 2013                                 Paleoparadoxidae

Výška: 1 m                                                  Synonyma: Paleoparadoxia repenningi