Neovenator

04.02.2016 12:28


Když byla ve spodní křídě Anglie rozsáhlou bažinatou oblastí, která se hemžila množtvím stád iguanodontů a hypsilofodontů, proháněl se zde jeden z vůbec nejstrašlivějších evropských teropodů. Velikostně se blížil do kategorie svého asijského příbuzného rodu Chilantaisaurus, ačkoliv byl menší, o to byl mrštnější a nebezpečnější. Svou kořist zabíjel hlavně silou, ale pronásledoval ji nevídanou elegancí v podobě krátkých rychlých výpadů. Jmenuje se Neovenator salerii ("Sallerův nový lovec") a patří k blízkým příbuzným dravců jako byli Allosaurus nebo Veterupristisaurus. Svým příbuzným se podobal menším lebečním hřebínkem a celkovou stavbou lebky. Podle vědců byl dobře stavěn pro rychlý běh a tedy pro pronásledování rychlé kořisti, pro představu mohl běžet přibližně stejně rychle jako cválající kůň. Lovil ale pravděpodobně i pomalejší kořist, velké sauropody a možná i obrněné nodosauridy. Není vyloučen ani lov ve smečkách, u těchto živočichů se mohla pohybovat skupinová hierarchie na úrovni současných lvů nebo hyen, stejně tak se ale mohli srocovat do skupin jen, když chtěli skolit větší kořist. Naznačovaly by tomu i zlomeniny na holotypních fosiliích, neovenatoři spolu mohli lovit jako skupina, ale po ulovení kořisti se o ní přetahovat a působit si navzájem bolestivé zlomeniny a rány. Odhady velikosti tohoto živočicha značně kolísají, vědci odhadují, že tato zvířata mohla dorůstat délky mezi 7,5 až 10 metry. Strašlivou zbraní mu nebyla jen tlama plná ostrých zubů, ale i skutečně velké drápy na předních končetinách, které mohly trhat a párat kořist. Na jeho hlavě si také paleontologové povšimli dvou hřebenů, které vycházely už od čenichu a končily před očima, samci tyto struktury mohli používat k lákání samic nebo k předvádění a dokazování svého postavení.

Celkově se postavení neovenatora a spinosaurida rodu Baryonyx v anglickém souvrství Wessex o stáří přibližně 125-143 miliony let podobá severní Africe v období tzv. střední křídy, zhruba před asi 99 miliony let. Jak bylo řečeno výše, Neovenator patřil k blízkým příbuzným alosauridů a karcharodontosauridů, zastával jejich ekologické niky ve spodnokřídové Evropě. V Africe o skoro čtyřicet milionů let později žil právě Carcharodontosaurus a hlavně obří spinosaur Spinosaurus, kde se tento jev znovu opakoval. Tito živočichové si vzájemně nekonkurovali, jelikož každý z nich obýval jinou ekologickou niku.


Skládanka z puzzlí

První z fosilních pozůstatků byly nalezeny v roce 1978 na ostrově Wight, když zde byl prováděn výzkum na jihozápadě ostrova. Původně však byly povážovány za megalosaura. V roce 1989 nalezl další pozůstatky dr. Steve Hutt na stejném místě, jako na předtím. Shodou náhod šlo o stejného jedince, ze kterého bylo posbíráno 70 %. To vědcům učinilo dobrou přestavu o vřezení nového dravce z Britských ostrovů. Nakonec byl popsán v roce 1996 jako dodnes platný taxon. Neovenator dosahoval podle nalezených pozůstatků délky 7,6 m a váhy 2 tun. Nedávno nalezené fragmenty však nasvědčují, že největší zástupci jeho druhu dosahovali délky kolem 10 m a váhy 3 tun. Na holotypu je také patrno množtví zlomenin, nejznámější je fraktura lopatky a zlomeniny břišních žeber.


První a možná poslední

Neovenator byl po posisu jedinným známým alosauroidem z evropě. Později ho studie přeřadily přesněji do skupiny karcharodontosaurů. Pak v roce 2010 byla pro tohoto predátora vytvořena vlastní čeleď Neovenatoridae. Později tam byl přiřazen i asijský Chiantaisaurus, dravec ještě větší velikosti ze střední křídy. Později sem byla přiřazena ještě skupina Megaraptora. V posledních 2 letech ale byli megaraptoři přeřazeni k célurosaurům, konkrétně k tyranosaurům. Ani postavení chilantaisaura není úplně jasné, může zároveň patřit k alosaurům. Je tedy možné, že neovenator je první a zároveň poslední zástupce jeho čeledi.

Naleziště: Anglie                                                        Prostředí: Bažinaté pralesy  

Druh: N. salerii                                                          Váha: 1-3 tuny

Strava: Ornitopodi, mršiny, sauropodi                           Význam: "Nový lovec" kvůli nečekanému objevu       

Doba: stupeň Barremian až Aptian, před 128-121 mil. l. Sok: Velcí sauropodi

Délka: 7,6-10 m                                                         Zařazení: Theropoda, Carnosauria, Allosauroidea,

Popsán: Hutt et. al., 1996                                           Carcharodontosauria, Neovenatoridae 

Výška: 1,75-3 m                                                        Synonyma: možná Megalosaurus