Neznámé ekosystémy pravěku 1. část

07.08.2017 18:40

Rozhodl jsem, že zase po dlouhé době začnu menší nový projekt, který bude pojednávat o prehistorických ekosystémech, které nejsou laické veřejnosti příliš známé. Původně jsem se chtěl zaměřit pouze na ekosystémy druhohor, ale svůj názor jsem musel přehodnotit. Doufám tedy, že poznáte některé nové, možná i pro Vás neznámé, ekosystémy pravěku. První paleoekosystémy, na které se zaměříme, jsou z oblasti Nového Zélandu. I zde se v období druhohor rozrůstal život jako na jiných místech světa, jsou tu také ve velkém časovém rozpětí zhruba 154 milionů let.

Nothosaurus mirabilis. Tento mořský plaz kosmopolitně obýval oblast evropy, ale jeho příbuzný se v pozdním triasu proháněl i ve vodách budoucího Nového Zélandu.

Souostroví Zélandu má z triasu pouze strohé sedimenty, ovšem i zde byly nalezeny fosilní pozůstatky mořských plazů. Podle nalezených fragmentů víme, že se zde v době pozdního triasu vyskytoval příbuzný notosaurů ze severní polokoule. Tento rybožravec sdílel svá lovecká teritoria, ve kterých lovil většinou ryby a olihně, spolu s kolosálním druhem šaštasauridního ichtyosaurida. Toto zvíře je známé pod jménem Hector´s ichthyosaurid a pravděpodobně se jednalo o živočicha s váhou přesahující 10 tun a délkou přes 15 m.

Dosud to však přesně nevíme, jelikož se jedná o velmi zlomkovité nálezy. Nemohu také, v neposlední řadě, opomenout pověstné "živé fosílie" haterie novozélandské, jejichž první předkové se objevují právě v tuto dobu.

Rekonstrukce hlavy a krku menšího teropodního kompsognatida druhu Compsognathus longipes. Jeho příbuzný křižoval pobřeží Jižního ostrova v době před zhruba 150 miliony let.

Z jury známe z území ostrovů pouze dva nálezy, které pravděpodobně náležely jedinnému malému druhu teropoda, pravděpodobně patřil do čeledi Compsognathidae. Dosud je k němu validně přiřazen pouze jeden prstní článek, který byl na konci stupně Tithonianu součástí jeho ladných štíhlých nohou. Ten druhý nález představuje koprolity malého masožravce, ty však mohou náležet jinému neznámému druhu. Z toho, co paleontologové vědí, se jednalo o malého teropoda do metrové délky, který byl pravděpodobně za života opeřen a byl příslušníkem skupiny Tyrannoraptora. Bohužel jsou jurské uloženiny v oblasti tak strohé, že další fosílie jurského života nemáme.

Ačkoliv jsou novozélandské křídové uloženiny známé především díky fosíliím mořských plazů jako mosasauridů a elasmosauridů, tak i z této doby známe fragmenty pterosaurů a neptačích dinosaurů, zvláště ankylosauridů.

Nejstarší křídové uloženiny pocházejí z rané křídy, kdy oblohu nad vodami mělkých moří přelétávali menší pterodaktyloidi, pravděpodobně zástupci čeledi Anhangueridae. Později moře pokrývající Nový Zéland křižoval mosasaurid Carsosaurus. Zajímavé je, že zhruba ve stejné době zde žily i druhy mosasauridů (Eidolosaurus a Komensaurus), které se vyskytují už jen na Slovinsku.

Další a nejslavnější uloženiny pocházejí z nejpozdnější křídy a jsou staré okolo 70-66 miliony let. V tu dobu se zde objevilo velké spektrum mořských plazů, ale i suchozemských živočichů. Pobřežní vody a mělká moře v okolí ostrovů obývali mosasauridi jako obří Taniwhasaurus nebo Moanasaurus, což byli největší predátoři zdejších ekosystémů. Mimo nich zde také byly rody Liodon a Prognathodon, všichni se živili rybami a mořskými plazi, které zde představovali rody jako Kaiwhekea,Tuarangisaurus nebo obří Mauisaurus s odhadovanou délkou okolo 20 m (ikdyž podle posledních poznatků měl tento rod délky "pouze" okolo 8 metrů).

Suchozemskou faunu kromě haterií představovali i velcí neptačí dinosauři. Jedním z největších predátorů zde byl dravec o velikosti rodu Allosaurus, který pravděpodobně náležel do skupiny Tetanurae. Jednalo se o vrcholového predátora, kterého známe z nálezu jedinné prstní kosti. Jeho potravního konkurenta známe z jedinného kaudálního obratle. Nalezla ho žena, která nalezla také drtivou většinu dalších novozélandských dinosaurů a sice amatérská paleontoložka Joan Wiffenová. Ta uvažovala o jeho zařazení jako megalosaurida, což by odporovalo trvzení, že tato skupina vyhynula koncem jury. Pravděpodobně tak jde o karnosaura, jisté to však není. Tito predátoři lovili menší (pravděpodobně dryosauridní) ornitopody, možná také dva druhy nodosauridů. Jeden z nich se dosti podobal vyobrazenému rodu Kunbarrasaurus, ten druhý je nejistý, neboť ho vědci znají pouze z nálezu stop. Dále z novozélandských uloženin nejsvrchnější křídy známe žebro titanosauridního sauropodního dinosaura.

Tato fauna zde žila již na samém konci křídového období, proto i zde můžeme pozorovat vývoj paleoekosystémů na samém konci druhohorního období. Celkově se nálezy z Nového Zélandu svým způsobem podobají těm, které se našly na našem území. Příště bych rád probral endemické ekosytémy Karibiku či zajímavý ekosystém pozdněkřídové antarktidy.