Nothogomphodon

14.12.2018 15:53

Nadčeleď Bauroidea patří k těm nejzajímavějším, alespoň co se týče skupiny terocefalianů. Mimo zvláštních forem jako je semiakvatický Perplexisaurus z Ruska nebo trpasličí Ericiolacerta z Jihoafrické republiky se mezi nimi vyskytovalo i množství "obyčejných" druhů, kteří se velmi podobali i savcům nebo jiným čeledím terapsidů. Takovým zvířetem je východoasijský rod Nothogomphodon známý z uloženin starých okolo 247-242 milionů let, jako dost velká kočka velký lovec svým chrupem a chováním poměrně odlišný od ostatních bauriidů, ke kterým patřil. Známé fosilie ukazují, že jeho výskyt sahal od západní části zauralského Ruska, Povolží, až do provincie Šan-si ve východní Číně a zaujímal nesmírně rozlehlý areál subtropických přesličkových a nahosemenných lesů severní Pangeyi. S obyčejností tohoto tvora se to ale nemá vlastně tak jednoduše, jak bylo řečeno výše, jednalo se o predátora lovícího své menší příbuzné, plazy, obojživelníky a velký hmyz. Zuby jsou poměrně dlouhé, špičáky velmi výrazné a třenové zuby se stoličkami jsou daleko více specializované na požírání masa a svaloviny, postrádají ploché vrcholy a zuby se v zavřených čelistech nedotýkaly. Ačkoliv byl notogomfodon ve stínu daleko větších dravců jako velkých krokodýlovitých, erytrosuchidů nebo i velkých temnospondylů, stále nebyla jeho behaviorální pozice v ekosystémech zanedbatelná.

První popsaný druh tohoto rodu je známý již od roku 1974, popsaný v popisné studii ruským paleontologem Tatarinovem jako Nothogomphodon danilovi. V současné době známe ještě další druh a sice druh Nothogomphodon sanjiaoensis, jeho fosilie byly nalezeny v souvrství Ermaying ve stratigrafické oblasti Sinokannemeyeria-Shansisuchus Assemblage Zone 2. Paleontologická dvojice Jun Liu a Fernando Abdala popsali druh žijící v podobném prostředí jako jeho ruský "bratr", ovšem ve více hornaté a také s více velkými živočichy. Oba druhy se od sebe odlišují stavbou chrupu.

Systematická pozice rodu Nothogomphodon není úplně uspokojivě vyřešena, někteří paleontologové ho řadí do čeledi Bauriidae a do vlastní podčeledi Nothogomphodontinae. Podle jiných je naopak primitivnější a měl by patřit pouze do nadčeledi bauroiidů.

Naleziště: Rusko, Čína                              Biotop: Subtropické oblasti s vodními toky

Druh: N. danilovi (typ.), N. sanjiaoensis      Váha: pouze několik desítek gramů

Strava: Menší obratlovci, větší bezobratlí    Význam: "Falešný stmelený zub" podle podobnosti ale nepříbuznosti s gomfodontiany

Doba: stupeň Anisian, před 247-242 mil. l. Sok: Velcí archosauři a temnospondylové

Délka: odhadována na 40-80 cm               Zařazení: Eutheirodontia, Therocephalia, Scylacosauria,

Popsán: Tatarinov, 1974                          Eutherocephalia, Bauroidea, Bauriidae, Nothogomphodontinae

Výška: zanedbatelná, zhruba 10-15 cm      Synonyma: Žádná

Zdroj obrázku: