Nový pohled na evoluci prvních tetrapodů

19.03.2017 09:36

Vědci z Northwestern University přišli v nedávné době s velmi zajímavou teorií, která může pozmněnit náš pohled na evoluci prvních tetrapodů. Tento tým vědců totiž přišel s tvrzením, že první tetrapodotváří živočichové, kteří vstoupili na zem potřebovali k následnému vývoji na souši hlavně dobrý zrak, nikoli, že se v průběhu několika dalších milionů let vyvinuly končetiny.

Hyneria byla obří lalokoploutvá ryba, která patřila k těm druhům, které své ploutve používaly i pro kratší pochody po zemi.

Podle prof. Malcolma Maclvera, který tento vědecký tým vedl, se první obojživelní tetrapodotváří museli při prvních cestách na zem adaptovat nejdříve v oblasti jejich vidění. Jakožto polorybovití obratlovci se jejich zrak musel nejdříve přizpůsobovat na okolní prostředí, kde nebyla voda. S tím se musela upravit i stavba sítnice, periferní vidění a zvlhčování očních bulev.

Tento tým reprezentuje tuto velmi zajímavou teorii o vývoji prvních obojživelníků slovy "nejdříve oči, pak až nohy". Ruší to také dosavadní myšlenku, že pro vývoj prvních obojživelníků se nejdříve musely přizpůsobit ploutve na končetiny s prsty a až poté očnice.