Palaeopteryx

17.01.2017 21:16


Když Henry Fairfield Osborn roku 1903 popsal ornitolesta, vědci se vyjádřili, že tento doslova "ptačí lupič", nemohl v severní americe v pozdní juře lovit žádné praptáky. Pohled na tuto věc změnil roku 1981 James Jensen, když popsal, podle jeho slov, "malého deinonychosaura či ptáka" z lomu Mesa v Coloradu. Dal mu jméno Palaeopteryx ("Staré křídlo") a popsal ho jako malého, hmyzem živícího se dravce, který obýval lesy a koruny stromů v době pozdní jury. Co se týče velikosti, tento maniraptoran patřil k vůbec nejmenším známým (neptačím) dinosaurům. Jeho velikost zřídka kdy přesáhla metr. Pro jeho způsob života se to však velice hodilo. Lezl po kůře jehličnatých stromů v Morrisonově souvrství za pomocí malých drápů na předních a zadních končetinách. Pravděpodobně uměl třepotavě plachtit, využíval to hlavně při pronásledování své malé kořisti. Tou se stávali především malí savci, plazi a hmyz, ovšem patrně nepohrdl ani vejci či kožními parazity. Měl také lehčí kosti stejně jako mnozí jeho další příbuzní.

Paleopteryx překvapivě nesdílel znaky svých příbuzných. Byl značně amorfní (neměl podobné znaky) ve stavbě těla, přestože nejspíš patřil mezi plachtící letce. Na první pohled vypadal jako kříženec mikroraptora a archeopteryxe, některé znaky však svědčí o opaku.


Co nám zbylo

Vše co dnes víme o paleopteryxovi sestává z dvou fosilních vzorků, které dnes mají označení BYU 2022 a BYU 2023. Jsou pojmenovány podle Bright Young University. Oba vzorky byly posbírány v oblasti Brushy Basin v Coloradu. První z nich byl nalezen expedicí, která se do lokace vydala v roce 1970 a vedl ji James Jensen. Tehdy nalezli tibiotarsus dlouhý 4,5 cm. Při popisu v roce 1981 jej Jensen určil jako "ptáku podobný". Druhý vzorek je o něco problematičtější, jelikož původní pravý femur byl smíchán s fosiliemi pterosaurů. Tento byl dlouhý 6,3 cm. Když ho roku James Jensen popsal, vědci ho považovali za další vývojovou etapu Avialae, která má blíže k ptákům. V roce 1985 označil paleontolog Molnar paleopteryxe za přechodnou vývojovou linii ptacva. Roku 1989 byl znovuobjeven a popsán Jensenem a Kevinem Padianem. Jensen ale sám přiznal, že vzhledem k neúplnosti fosílie se nejspíš jedná o nomen dubium.

Závěrem tedy říci, že nám z původního předka ptáků zůstalo toho jen velmi málo.

Naleziště: Colorado                                     Prostředí: Lesy a koruny stromů

Druh: P. thompsoni                                     Váha: okolo 1-2 kg

Strava: Hmyz, menší obratlovci, paraziti        Význam: "Staré křídlo" podle způsobu života a stáří

Doba: stupeň Tithonian, před 155-153 mil. l. Sok: Větší predátoři

Délka: 80-100 cm                                       Zařazení: Theropoda, Coelurosauria, Maniraptora,

Popsán: Jensen, 1981                                 Paraves

Výška: 35 cm                                            Synonyma: Žádná