Pannoniasaurus

07.11.2015 12:38

Původní doměnky o mosasaurech byly ty, že to byli ryze mořští plazi živící se rybami a mořskými plody, nicméně Pannoniasaurus inexpectatus z Maďarska popsaný v roce 2012 tuto doměnku vyvrací. Byl pojmenován na základě starořímské provincie Pannonia, která ležela v dnešním Maďarsku. Druhové jméno poukazuje na jeho nečekaný nález. Jeho pozůstatky byly nalezeny v říčních sedimentech souvrství Csehbánya, kde lovil obojživelníky, ryby a vodní savce. Žil velmi podobným způsobem života jako dnešní krokodýlové. Do teď bylo shromážděno přes 100 kosterních ůlomků tohoto plaza, exempláře se pohybují od mladých jedinců délky 70 cm přes nejčastější střední délky 3-4 m až po největší s délkou 6 m. Potvrzuje to doměnku, že byl ve zdejších řekách velmi hojný.

 

Žádný mořeplavec

Při objevu pannoniasaura se objevilo i tvrzení, že se jednalo o mořského živočicha, který žil v řekách jen v mladém věku. Proto byly provedeny testy kostí odrostlých a velkých jedinců na mořské izotopy. Výsledky žádné mořské sedimenty neprokázaly a tedy ani nemigroval z řek do moře. Byl to tedy ryze říční živočich.

 

Jako delfín ?

Jeden druh dnešního delfína z výchdoního Bornea se krmí tak, že sleduje ve skupině hejno ryb a zažene je ke břehu. Pak vytvoří skupina delfínů vlnu, do které se vnoří a ryby vyvrhnuté na břeh požírají. Je možné, že podobným způsobem lovil i Pannoniasaurus. Naznačuje to i například plochý čenich.

   
Naleziště: Maďarsko, souvrství Csehbánya Druh: P. inexpectatus
Strava: Želvy, ryby Doba: stupeň Santonian, před 85-83 mil. l.
Délka: 3-6 m Popsán: Makádi, Caldwell a Ősi, 2012
Výška: 70 cm Prostředí: Řeky a jezera
Váha: 690-720 kg Zařazení: Reptilia, Squamata, Mosausauria,
Význam:"Pannonianský ještěr" podle starověké provincie Mosasauridae, Russelosaurina, Tethysauridae
Sok: Pravděpodobně žádný Synonyma: ---