Paracyclotosaurus

08.02.2017 20:00

Před časem jsem publikoval v oblasti kryptidů článek, který odkazoval na obří druhy žab či jiných obojživelníků, kteří se vyskytují v subekvatoriálních a ekvatoriálních částech světa. V souvislosti s tím jsem také poukazoval na možné přežití metoposauridů z pozdního triasu. Ovšem, oni nebyli jedinní, kteří se velice podobali žabám. Jedním z nich byl Paracyclotosaurus, temnospondylní kapitosauridní mastodontosaurid, který obýval před 235 miliony let oblast jižní Gondwany. Přirozeným prostředím tohoto tvora byla jezera, řeky a tůně které ležely v oblasti vlhkých a tropických pralesích. Měl, na poměry těla, velmi velkou hlavu, která představovala téměř třetinu těla. Navzdory svým příbuzným, tento živočich měl oči vyboulené na vrchu lebky. Mohl tak nepozorně sledovat svou kořist, jak na dně bahnitých močálů, tak na hladině. Ostatní příbuzní měl spíše oči v jedné rovině s lebeční klenbou. Nozdry naopak byly na špičce čenichu, stačilo se tedy jen málo přiblížit k hladině pro nadechnutí. Kořist tento predátor trhal a držel mohutnou čelistí s velkými zuby. Celkově byla lebka až 60 cm dlouhá. Mohutné tělo parakyklotosaura rozpohybovával silný ocas, který pravděpodobně zaživa měl lem. Sloužil jako pohánědlo za kořistí, kterou představovali hlavně ryby a menší obojživelníci. Malé končetiny sloužily nejspíš pouze ke kormidlování, pro pohyb na souši se příliš nehodily, koneckonců se tak těžké tělo moc daleko od tůně či jiné vodní plochy nedostalo. Malé nožky tedy sloužily na souši pouze k posouvání po měkkém bahně.

Když na konci 50. let našli horníci v dolu Sv. Petra v Sydney první fosílii parakyklotosaura, tak při bližším ohledání bylo zjištěno, že zvíře v období středního triasu zabil náraz do týlu. Dá se tedy předpokládat, v tu dobu mohl parakyklotosaura zavalit kmen stromu či, že na jeho týl padl kámen.

Naleziště: Indie, Austrálie, Jižní Afrika                          Prostředí: Vodní toky a plochy

Druhy: P. davidi (typ.), P. crookshanki, P. morganorum Váha: okolo 250-300 kg

Strava: Ryby, menší obojživelníci                                 Význam: Skoro Cyclotosaurus" podle podobné stavby lebky

Doba: stupeň Anisian až Norian, před 240-216 mil. l.     Synonyma: Žádná

Délka: 2,3 m                                                            Zařazení: Amphibia, Temnospondyli, Capitosauria,

Popsán: Watson, 1958                                              Mastodonsauridae

Výška: 15 cm                                                          Synonyma: Žádná