Phosphatodraco

22.10.2016 18:44


Jedním z posledních pterosaurů, kteří se dožili vymírání K-T, je i marocký azhdarchidní pterosaurus druhu Phosphatodraco mauritanicus. Tento nádherný letec se před 66 miliony let vznášel nad pláněmi a lesy dnešního maroka. Žil v době, kdy už byla rozsáhlá středokřídová fauna severní afriky dlouho na ústupu, společnost mu zde dělali pouze krokodýlovití, kteří také také byli jeho přirozenými nepřátely. Jeho rozpětí činilo 5 m, tělo mu kryla pyknovlákna, jeho hlavu mu zdobil hřeben, který byl pravděpodobně určen k předvádění před samicemi. Jeho dlouhý zobák musloužil ke klování do mršin a kostí, do jeho přirozené potravy. Jeho hnízda se nacházela na zemi, většinou šlo o mělké jámy v zemi. Matky těchto pterosaurů přinášely mláďatům potravu až do hnízda.


První a poslední

Tento zajímavý pterosaurus je první azhdarchidní pterosaurus nalezený v severní africe. Původní holotyp OCP DEK/GE 111 byl nalezen již roku 2000 v centrálním Maroku ve Fosfátových bažinách blízko města Khourigba. Původní nález přestavoval od pátého do devátého cervikálního obratle ve značně poškozeném stavu a kost neznámého původu. Cervikální obratle měly také menší výrustky, což znamená, že se krk zdál větší. Rozpětí vědci podle těchto kostí určili na zhruba 5-5,5 m. Druhové jméno mauritanicus poukazuje na starověkou zemi Mauritánii, která dnes leží v maroku. Následně byl tento tvor vědci popsán roku 2003 jako poslední severoafrický pterosaurus.

Naleziště: Maroko                                   Prostředí: Lesostepi

Druh: P. mauritanicus                              Váha: kolem 50-70 kg

Strava: Mršiny                                         Význam: "Fosfátový drak" podle místa nálezu

Doba: stupeň Maastrichtian, před 66 mil. l. Sok: Krokodýli

Délka: kolem 3 m, rozp. 5,5 m                 Zařazení: Pterosauria, Brachyrostra, Pterodactyloidea,

Popsán: Pereda-Suberbiola et. al., 2003   Azhdarchidae

Výška: 2 m                                          Synonyma: Žádná