Ponerosteus

02.08.2017 15:48


Dobrým důkazem toho, že se i naše země může pochlubit fosíliemi neptačích dinosaurů, je dobrý přehled všech objevů těchto živočichů v knize Dinosauři v Čechách od dr. Vladimíra Sochy. V tomto přehledu se kromě relativně dobře zachovalých druhů objevují i dva, kteří byli popsáni prof. Antonínem Fričem. Jedním z nich je i Ponerosteus (doslovně "špatná" či "bezcenná kost"), který obýval pobřeží ostrovů dnešní oblasti Kralup nad Vltavou v době před zhruba 95-94 miliony let. Tehdy se jednalo o teplé ostrovy porostlé bujnou vegetací, ve kterých žilo mnoho dalších druhů živočichů, naše území se tedy také mohlo pochlubit neptačími dinosaury. Podle nýnějších výzkumů se nejspíše opravdu jednalo o pozůstatky neptačího dinosaura, s největší pravděpodobností nodosaurida. Pak se jednalo o živočicha, který se živil převážně rostlinami, které rostly nízko nad zemí (v oblasti tzv. perunsko-korycanského souvrství to byly hlavně krytosemenné rostliny a cykasy), příležitostně také nízkými větvemi. Tuto rostlinnou hmotu mu pomáhaly drtit silné čelisti ukončené zobákem z rohoviny. Jeho tělo bylo kryté tělním pancířem složeným z malých okrouhlých destiček a pohybovalo se na čtyř poměrně štíhlých nohách. Je možné, že se ponerosteové sdružovali do menších stád, která se sdržovala v okolí pláží a řidkých lesů při pobřeží.

Pokud je skutečně rod Ponerosteus nodosauridem, jak naznačují recentní výzkumy, tak je možná důležitější pro vývoj evropských nodosauridů, než si vědecký svět myslí. Je totiž možné, že se jedná o předka pozdějších svrchokřídových nodosauridů z jižní a střední evropy. Možná, že na našem území tedy žil předek známějších a lépe prozkoumaných druhů Hungarosaurus tormai a Struthiosaurus austriacus.


Nemá to jednoduché

Příběh prvního objeveného českého dinosaura začíná roku 1878, kdy byl formálně popsán kosterní materiál fosilního druhu plaza od Holubic u Kralup na Vltavou. Tehdy ho Antonín Frič popsal jako Iguanodon exogirarum v domění, že fosílie je výitek tibii a několik dalších kůstek jednoho z v tu dobu nejlépe známých dinosaurů z území evr-opy. Na omyl ho pak ale upozornil Louis Dollo, který zkoumal fosílie bernissartských iguanodonů, a tak Frič roku 1905 změnil jméno na Procerosaurus exogyrarum. Toto rodové jméno však použil již roku 1902 německý paleontolog Friedrich von Huene pro tanystrofeidního plaza (dnes synonymum rodu Tanystropheus). Zoologický nomenkatura uznává vždy první rodové jméno, proto byla, po Fričově smrti, validita několikrát zpochybněna a postupně se na nález zapomělo. Až roku 2000 známý amaterský paleontolog George Olshevsky změnil název na Ponerosteus, protože se podle jeho slov jedná o jeden z nejhůře zachovalých holotypů u neptačích dinosaurů.

Když však byly roku 2011 identifikovány fosilní stopy od Červeného kostelce, tak se paleontolog Boris Ekrt s kolegy z Národního Muzea rozluštit záhadu těchto zbytků. Objevili u nich (a ještě u druhého rodu Albisaurus) známky tzv. Haversova systému. Tento znak se vyskytuje u teplokrevných obratlovců, savci v této době na území evropy podobné velikosti nedosahovali a ptáci také ne, takže se s největší pravděpodobností jedná o fosílie neptačích dinosaurů. Každopádně podobný systém sdílí i pterosauři a někteří mořští plazi, takže stoprocentní jistotu nemáme. Ovšem holubický exemplář se natolik podobná dinosaurům, že se téměř určitě jedná o jejich zástupce.

Můj názor je zhruba takový, že by se měla (samozřejmně až přibydou další průkazné důkazy) provést revize taxonu a změnit jeho rodové jméno a provést alespoň přibližné taxonomické zařazení. Možná už to ani nebude dlouho trvat.

Naleziště: Střední čechy                              Prostředí: Tropické ostrovy

Druh: P. exogyrarum                                   Váha: zřejmně 200-500 kg

Strava: Pravděpodobně menší rostliny a listy Význam: "Špatná kost" podle zachování

Doba: stupeň Cenomanian, před 95-94 mil. l. Sok: Nejspíš teropodi

Délka: okolo 3-4 m                                      Zařazení: Archosauromorpha, Archosauria, Dinosauria (?),

Popsán: Olshevsky, 2000 (de facto Frič, 1878) Ornithoschia (?), Thyerophora (?), Ankylosauria (?), Nodosauridae (?)

Výška: 1,3-1,5 m                                       Synonyma: Procerosaurus exogyrarum, Iguanodon exogirarum