Protungulatum

02.05.2017 19:22


Dnes víme, že kdyby před zhruba 66,038 miliony let do naší planety nenarazil Chixulub, tak by neptačí dinosauři dál pokračovali ve své evoluci a savci by se nerozrostli do takové rozmanitosti jako v době paleocénu a eocénu. Ovšem stojí za zmínku, že mnoho moderních skupin savců má svůj původ již ve svrchní křídě, například rejsku podobný Protungulatum pravděpodobně představuje jednoho z předků moderních kopytníků. Toto malé zvířátko obývalo koruny stromů, skuliny mezi kořeny a kameny, dutiny ve kmenech a větve v oblasti Montany a Saskatchewanu v době konce křídy a raného paleocénu. Byl to velmi malý tvoreček, jeho délka se pohybovala okolo 10-15 cm, který se živil hmyzem a larvami. Stačilo to k uživení jeho malého osrstěného těla s poměrně dlouhým ocáskem a malou lebkou s poměrně silnými čelistmi, které skrývaly malé, ovšem silné zuby. Většina z nich byla ostrá a kónická, přizpůsobena k pojídání a zpracování larev, hmyzu a plodů. Honbu za touto potravou mu umožňovaly krátké silné nožky, které nesly pět prstů s ostrými drápky. Je pravděpodobné, že Protungulatum pečoval o svá mláďata, která se zprvu vyvíjela v hnízdech a úkrytech. Pravděpodobně to také byla zvířata aktivní převážně za soumraku, ačkoliv i v tuto dobu vyrážely některé druhy dromeosauridů a troodontidů na lov.


Zmatky v systematice

V systematickém ohledu zařazení protungulata vědci stále tápou. Původní předpoklady hovořily o tom, že se jedná o jednoho z předků či zástupce "prakopytníků" kondylártů (kteří jsou však v povědomí veřejnosti považování za polyfyletickou skupinu). Další výzkumy však toto tvrzení vyvrací, zařazují ho spíše k bazální placentálům či pouze k eutherianům, toto tvrzení podporují i recentní výzkumy. Někteří paleontologové však zastávají názor, že se jedná o předka celé skupiny Cetartiodactyla, tedy všech kopytníků a kytovců. V současné době se tedy dá považovat za blízkého příbuzného moderních placentálů.

Naleziště: Montana, Saskatchewan                                                              Prostředí: Pralesy a koruny stromů

Druhy: P. donnae (typ.), P. gorgun, P. sloani, P. coombsi                               Váha: okolo 150-250 g

Strava: Hmyzí larvy, hmyz, bobule, vejce                                                      Význam: "První kopytník" kvůli původnímu zařazení

Doba: stupeň (možná i Campanian) Maastrichtian až Danian, před 69-61 mil. l. Sok: Deinonychosauři, ptáci, varani

Délka: 10-20 cm                                                                                         Zařazení: Mammalia, Eutheria, Placentalia,

Popsán: Van Valen a Sloan, 1965                                                                 Laurasiatheria ?, Cetartiodactyla ?

Výška: okolo 2,5 cm                                                                                  Synonyma: Žádná