Rautiania

01.08.2016 17:56


Weigiltisauři byli velmi krásní a zvláštní živočichové velcí jako klasické ještěrky, kteří ale uměli jako první plazi plachtit. Jejich rozšíření bylo na území Starého světa. Jejich domovem bylo Německo, Madagaskar a v případě rautiany Rusko. Rautiana byla létající plaz, který dokázal v letu ulovit hmyz, který tvořil hlavní složku její potravy. Žila na stromech, dokázala se pohybovat po kůře. Doupata měla nejspíš v dutinách stromů, kde zároveň kladla i vejce. Podle autorů popisu, paleontologů Bulanova a Sennikova, nám toto zvíře pomohlo lépe pochopit složení ekosystémů a suchozemské fauny ve východní evropě.

Naleziště: Rusko                                                Prostředí: Lesy

Druhy: R. alexandri (typ.) a R. minichi                  Váha: kolem 750 g-1,5 kg

Strava: Hmyz, rostliny                                         Význam: ?

Doba: stupeň Changhsingian, před 253-252 mil. l. Sok: Terapsidi ?

Délka: kolem 30 cm                                           Zařazení: Reptilia, Neodiapsida, Avicephala,

Popsána: Bulanov a Sennikov, 2006                    Weigeltisauridae

Výška: kolem 5 cm                                           Synonyma: Žádná