Sarahsaurus

04.12.2018 17:45

Souvrství Kayenta v Arizoně už vydalo mnoho fosílií obratlovců a poskytuje tak okno do ztraceného světa rané jury severoamerického kontinentu. Mimo nejméně třech druhů teropodních dinosaurů zde žilo i několik poměrně velkých býložravých druhů, mimo opancéřovaného čtyřmetrového tyreoforana řazeného k rodu Scelidosaurus to byl i zhruba stejně velký sauropodomorf Sarahsaurus ("Sářin ještěr") vážící okolo dvou stovek kilogramů. Nebyl nepodobný svým příbuzným ze stejné doby jiných částí světa, nicméně oproti svým vzdáleným evolučním bratrancům sauropodům byl značně primitivní. Na silných předních končetinách se mu rýsovala pětice prstů, z nichž největší palec měl ostrý zahnutý dráp, který spolu s robustní stavbou těchto "rukou" možná prozrazuje něco  velmi zajímavého a neobvyklého na tuto skupinu dinosaurů. Podle některých vědců se totiž tento tvor neživil pouze jako mírný býložravec, ale příležitostně chytl nějakého toho menšího tvora nebo sežral mršinu, právě stavba drápů a zubů to naznačuje. Byl tedy jednoduše omnivorem, všežravcem. Některé objevy podobné ekologické niky naznačují i u dalších druhů "býložravých" dinosaurů, každopádně většinou to bylo zvíře žívící se na větvích stromů, keřů, drápy se také mohl dostávat k chutné stromové pryskyřici. Aby dosáhl výš, vztyčoval se na zadní nohy s širokými tlapami, pro vyvažování a udržení rovnováhy mu pomáhal masivní ocas. Přesto dával přednost chůzi po všech čtyřech končetinách, jeho prodloužený krk mu i tak nabízel široký výběr potravy. Malá hlava s rozměrnými čelistmi skýtala i velké očnice, stejně jako u většiny středně velkých a velkých býložravců se ale předpokládá, že sarahsaurův hlavní smysl nebyl zrak ale spíše čich, možná také sluch. Také není dosud jasné, jestli se tato zvířata pohybovala ve stádech, menších skupinách nebo naopak osamoceně. Nález dosud tří známých exemplářů, dvou mláďat a jednoho dospělce, na jednom místě poblíž Gold Spring (odtud také druhové jméno znamenající "od zlatého potoka") v Arizoně poukazuje spíše na skupinu nebo menší stádo, není ale vyloučena i možnost, že to byla jakási rodina.

Sarahsaurus žil v oblasti severovýchodní Arizony, jeho fosílie byly nalezeny již roku 1997 ve velmi tvrdých horninách souvrství Kayenta, jsou ve zvláštně zachovalém stavu. Ze třech exemplářů, typového a dvou neotypů, známe většinu kraniální a postkraniální kostry. Jeden z nich dokonce vykazuje ještě má ještě nesrostlé kosti lebky. Paleontologové předpokládají, že takto dobré zachování se odráží v sedimentech, které jsou dokladem, že zde ve spodní juře bylo jezero nebo pomalu tekoucí řeka. Mimo tohoto zde byly nalezeny ještě další druhy živočichů jako ryb, červorů (Eocaecilia), ještěrů, haterií nebo ptakoještěrů.

Zmínil jsem, že tento dinosaurus byl nalezen již před více než dvaceti lety, nicméně jeho fosílie byly popsány relativně nedávno a to v roce 2011, zapříčinily to právě velmi tvrdé horniny. Za jeho popisem stojí trojice paleontologů, Hans-Dieter Sues, Timothy Rowe a Robert Reisz. Právě popis a správná fylogenetická analýza pomohla rozluštit příbuzenský vztah mezi plateosauridy a anchisauridy, je také v pořadí třetím (někdy se uvádí čtvrtým) objeveným sauropodomorfem z jury Severní Ameriky, navíc není v blízkém příbuzenském vztahu k žádnému z nich.

Naleziště: severovýchodní Arizona                          Biotop: Sezónně vlhké oblasti poblíž vodních zdrojů

Druh: S. aurifontanalis                                           Váha: mezi 110-200 kg

Strava: Větve stromů, keře a (možná) menší tvorové Význam: "Sářin ještěr" podle sponzorky výzkumu Sarah Butlerové

Doba: stupeň Pliensbachian, před zhruba 183 mil. l.  Sok: Teropodi, krokodýlotváří (mláďata)

Délka: okolo 3,5-4,3 m                                          Zařazení: Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha,

Popsán: Sues, Rowe a Reisz, 2011                         Plateosauria, Massopoda*

Výška: přibližně 1-1,5 m                                       Synonyma: Žádná

*podle studie lebečních ontogenezí u rodu Massospondylus z roku 2018, pod kterou jsou podepsáni vědci Chapelle a Choiniere, má být Sarahsaurus a jeho příbuzný Ignavusaurus řazen do čeledi Massospondylidae

Zdroj obrázku:

https://www.deviantart.com/kana-hebi/art/Sarahsaurus-aurifrontanalis-680158757