Simoedosaurus

01.07.2016 08:44


Choridosteři byli zvláštní plazi s nejsným původem, kteří se objevili v době pozdní jury. Vyvinulo se několik různých typů těchto plazů, kteří se dají označit za dobrý příklad konvegentní evoluce. Mezi ně patřila i čeleď champsosaurů, ještěrů, kteří vypadali a žili podobně jako krokodýlové. Jedním z raných představitelů čeledi po vymírání na konci křídy je Simoedosaurus, ještěr příbuzný se slavnějším champsosaurem. Byl podobný ostatním zástupcům čeledi Simoedosauridae, jako byli Tchoiria a Ikechosaurus z rané křídy. Právě tyto dvě zvířata pravděpodobně měly své potomky v severní americe, kde se vyvinuly do simoedosaura. V raných třetihorách už žádní choridosteři v asii nežili, až v eocénu se tam znovu přemístil právě tento rod. Žil podobným způsobem života jako jeho příbuzní, lovil dlouhými čelistmi s ostrými zuby ryby a jiné vodní obratlovce. Je možné, že žil ve skupinách, které obývaly velká jezera nejen Kazachstánu, ale i Saskatchewanu a Francie.

Protože byl transkontinentálně rozšířen, tak jeho rod čítal několik druhů. Byly to S. peroni, S. remensis, S. lemoinei, S. dakotensis a S. sussonniensis.

Naleziště: viz nahoře                                                 Prostředí: Vodní toky

Druhy: viz nahoře                                                     Váha: 100-150 g

Strava: Ryby, obojživelníci, plazi                                 Význam: ?

Doba: stupeň Selandian až Ypresian, před 61-55 mil. l. Sok: Krokodýli

Délka: 3-4 m                                                            Zařazení: Reptilia, Choridostera,

Popsán: Gervais, 1877                                              Simoedosauridae

Výška: 50 cm                                                          Synonyma: Žádná