Sinoceratops

17.01.2019 16:52


Navzdory tomu, jak se proslavil paleontologicky naprosto nepřesný souboj druhů Tyrannosaurus rex a Stegosaurus stenops, tak velmi slavný a dnes nejznámější ten mezi králem dinosaurů a třírohým ceratopsidem rodu Triceratops. Málokdo si tyto dva nepředstavil ve vzájemném boji, každopádně ně každý také ví, že podobné zápasy se mohly odehrávat v jen o trochu starší dobu na území současné východní Asie. Nikoli ale v Mongolsku, s tyranosaurovým "bratránkem" rodu Tarbosaurus, ale spíše ve východní Číně. Krajem si na konci křídy totiž šinul poměrně dost velký ceratopsid Sinoceratops ("Čínská rohatá tvář") o velikosti dost statného nosorožce. Jeho formální popis zaznamenal mezi paleontology menší revoluci v poznání fauny pozdně křídové Asie, respektive toho, kam až se velcí ceratopsidi rozšířili. Do té doby, tedy do roku 2012, totiž nebyl znám žádný větší ceratopsid odnikud jinud, než ze severoamerického kontinentu (prokazatelné fosilie z Jižní Ameriky a Uzbekistánu totiž nejsou dobře známé), takže jeho výskyt značně posunul geografické rozšíření čeledi ceratopsidů. Oplývá také některými zvláštními znaky, které s jeho blízkými příbuznými nesdílí, čímž by naznačoval také jistou formu endemitního vývoje. Přesto, jeho tělo nesly čtyři sloupovité nohy s širokými prsty a tukovými polštářky na nich, kopytovité drápy na nich byly pravděpodobně pokryty keratinem. Celý živočich byl přitom okolo pěti až sedmi metrů dlouhý, v kohoutku zhruba dva metry vysoký a mohl vážit přes dvě tuny, přičemž nejvyšší odhady se pohybují okolo dvou tun a pěti set kilogramů. Hlavu měl velmi velkou, paleontologové odhadují, že byla dlouhá přibližně metr osmdesát centimetrů, a na poměry ostatních centrosaurinů robustní. Krční límec měl pokrytá velkými hroty a ostny, celý okraj byl takto zdoben a největší délky dorůstaly rohy na vrchním okraji límce. Zbytek této struktury mohl být pokrytý tvrdými zrohovatělými šupinami nebo kusy kůže, sloužil nejen k obraně před predátory, ale také k vnitrodruhovým soubojům o vedení ve stádě nebo samice. Stejný učel splňoval i třicet centimetrů dlouhý nasální roh ve střední části čenichu před očima. Zobákovité čelisti a malé zuby trhaly vegetaci, sem tam, ale mohly polapit i nějakého menšího savce nebo plaza. Současné výzkumy a zjištění totiž naznačují jistý stupeň všežravosti u těchto dinosaurů.

Ceratopsid Sinoceratops patří do podčeledi centrosaurinů (Centrosaurinae), přestože vykazuje znaky podobné spíše svým chasmosaurinním příbuzným (Chasmosaurinae). Fylogenetické analýzy ukázaly několik automorfních znaků jako je utváření a robustnost temenní kosti, především potom lebeční otvor před antorbitálním oknem a lehké zvlnění krčního límce, které se odlišují od všech ostatních centrosaurinů. To, že jde o primitivního zástupce podčeledi a tyto primitivní znaky, by mohlo znamenat, že jeho předkové migrovali přes Beringovu úžinu do Asie již v rané fázi svrchní křídy o deset milionů let dříve, než se tento živočich objevil.

Dobře známé fosilie ceratopsidů pocházejí pouze ze Severní Ameriky, Sinoceratops jejich geografický areál rozšiřuje až do Číny. Navzdory tomu by některé fosilie naznačovaly, že byli ještě daleko více rozšíření, například nepopsané nálezy z Japonska a Kazachstánu. Do nedávné doby byl také za ceratopsida považován Turanoceratops tardabilis ze souvrství Bissekty o stáří středního turonu, přezkoumání ale odhalily, že jde spíše o ceratopsoida než pravého ceratopsida. Na podrobnější přezkoumání také čeká fosilní materiál z jakéhosi zvláštního ornitischiana z Argentiny (rodu Notoceratops).


Objevy, co vyrazily dech

Fosilie tohoto dinosaura byly objeveny na území jednoho z největších nalezišť dinosauřích zkamenělin na světě, geologické skupiny Wang-š´ v provincii Šan-tung ve východní Číně. Na ploše šestnácti set kilometrů čtverečních jsou zde rozesety fosilie neptačích dinosaurů svrchokřídového stáří a zdejší sedimenty byly vytvořeny při sérii pravěkých katastrof, které se tu odehrávaly. Konkrétně holotyp rodu Sinoceratops s katalogovým označením ZCDM V0010, který představuje částečně zachovalou lebku i s mozkovnou, a ještě další dva paratypy ZCDM V0011 a ZCDM V0012, které představují podobné pozůstatky, byly nalezeny v souvrství Sin-ke-čuang (v angličtině a někdy i v češtině jako Xingezhuang) o stáří stupně kampán a maastricht. Fosilní pozůstatky těchto zvířat nalezli vědci již při vykopávkách v létě roku 2008, podrobný výzkum a následný paleontologický popis, kterého se zhostil čínský paleontolog Su Sing a jeho tým, se odehrál o dva roky později. Druhové jméno zhuchengensis přitom odkazuje na metropoli Ču-Čcheng, kde sídlí muzeum zdejších fosilí neptačích dinosaurů, a kde stále probíhají soustavné vykopávky fosilní fauny.

Při popisu vyřkl vědecký tým doměnku, že ceratopsidi vlastně nepocházejí ze severoamerického kontinentu, ale z toho asijského. Pro tuto doměnku by hovořil právě Turanoceratops, jakožto vývojově primitivní ceratopsoid, nicméně měl i svůj severoamerický protějšek rodu Zuniceratops. Navíc, moderní fylogenetické analýzy by hovořily spíše pro "klasické pojetí" evoluce ceratopsidů a sice vývoje v Severní Americe a jejich přesun do Asie.

Působivá rekonstrukce celé kostry rodu Sinoceratops. Na jeho čenichu je patrný velký roh, dlouhý zhruba třicet centimetrů, ale to pouze jeho kostěné jádro. Keratinová násada na něm ho mohla ještě jednou tak prodloužit a to už byla zbraň podobná dost ostrému kopí. Kredit: převzato z Wikipedie

Ukazují totiž, že je primitivnějším druhem centrosaurina, přesto je ale více pokročilý než jeho severoameričtí příbuzní z tribu Nasutoceratopsini (mezi jeho nejbližší příbuzné patří rody Wendiceratops, který je i jeho sesterským taxonem, Albertaceratops a Medusaceratops, více vzdáleně ještě Xenoceratops). Samo osobě by to naznačovalo, že se jeho předkové vyvinuli v Severní Americe a později se přesunuli do Asie. Především také teorie o jeho vývoji v Americe pramení z důvodu nedostatku fosilních pozůstatků v Asii a velké evoluční propasti mezi turanoceratopsem a sinoceratopsem. Na případné další analýzy by ale bylo třeba více pozůstatků, možná, že se ceratopsidi rozšířili i v Mongolsku a východním Rusku, ale zatím to nelze prokázat.


Rváči z Ču-Čchengu

Sinoceratops obýval oblasti docela vlhkých lesů s dostatkem vodních toků, oblast dnešní provincie Šan-tung. Zdejší velmi bohatá souvrství z geologické skupiny Wang-š´ přinesly již mnoho objevů ze světa neptačích dinosaurů konce křídy, vyskytovala se zde široká škála hadrosauridů a někteří z nich (obří Shantungosaurus a diskutabilní Huaxiaosaurus) byli i jedněmi z největších živočichů své doby, samozřejmně pokud nevezmeme v úvahu obří sauropody. Žily zde i želvy, menší teropodi a ornitischiani, sauropod Zhuchengtitan a ankylosaurid Pinacosaurus, leptoceratopsidní ceratopsiani rodů Ischioceratops a Zhuchengceratops a především velký tyranosaurid z příbuzenstva tarbosaura, Zhuchengtyrannus magnus. Ikdyž byli sinoceratopsové pravděpodobně stádní živočichové, tak mohly mezi nimi a těmito velkými teropody probíhat souboje podobné těm, které známe mezi T-rexem a triceratopsem. Zatím o tom ale nemáme fosilní doklady, bylo by to ale přinejmenším velice zajímavé sledovat, jak se tato dvě monstra pustí do sebe.


Na filmovém plátně

V loňském roce jsme tohoto ceratopsida mohli vidět v pokračování Jurského světa, ve filmu Jurský svět: Zánik říše, kde se objevil v několika scénách. Velmi působivá byla ta, kde se utkal s velkým abelisauridem rodu Carnotaurus. Boj skončil nerozhodně, vyrušil je soptící vulkán na ostrově Isla Nublar. Přinejmenším velmi úsměvná byla zase ta, kdy jeho velkým tuhým jazykem olizoval paralyzovaného Owena Gradyho, kterého tak trochu probral k životu. Na poměry svého originálu byl ale dost obtloustlý a také disproporční, především měl příliš dlouhý ocas. Každopádně ale dal podnět k výrobě hraček v podobě sinoceratopse a také se ho lze vlastnit ve hře Jurassic World: Evolution, kde pomocí vyzvedávání jeho fosilií lze získat jeho DNA a tu ještě modifikovat. Možná, že do budoucna bude tvořit další součást dinosauří pop-kultury.

Naleziště: provincie Šan-tung, východní Čína                        Biotop: Vlahé lesy

Druh: S. zhuchengensis                                                      Váha: odhady kolísají mezi 2-2,5 t

Strava: Nízké rostliny, plody, případně menší živočichové       Význam: "Čínská rohatá tvář" podle zjevu a naleziště

Doba: stupeň Campanian až Maastrichtian, před 72-66 mil. l. Sok: Velcí tyranosauridi

Délka: 5-7 m                                                                     Zařazení: Dinosauria, Ornithischia, Marginocephalia,

Popsán: Su et. al., 2010                                                     Ceratopsia, Ceratopsidae, Centrosaurinae

Výška: v kohoutku zhruba 2 m                                            Synonyma: Žádná

Zdroj obrázků: