Tapirus polkensis

17.12.2018 13:20

Obrovští brontoteři nebo gigantická paracerateria se kdysi proháněla po Severní Americe a Eurasii, málokdo by si pomyslel, že jde o živočichy příbuzné dnešním koním, nosorožcům nebo dokonce tapírům. Poslední jmenovaná dnes tvoří poměrně zajímavou skupinu obojživelných lichokopytníků s velmi ohebným horním pyskem, který se dá přirovnat ke krátkému chobotu. Od dnešních tapírů se vlastně ani příliš nelišil jejich menší třetihorní příbuzný, druh Tapirus polkensis (počeštěle by jeho jméno mohlo být tapír trpasličí nebo tapír Olsenův). Výskyt tohoto skoro dnešního tvora paleontologové kladou na jih Spojených států, tam, kde dnes jsou různá bistra a obchůdky s aligátořími suvenýry podél floridských silnic, se před 11 miliony let rozkládaly bažinaté pralesy s množstvím zeleně, kterou se tato zvířata živila. Vzhledově se skutečně velmi podobali dnešním druhům, jejich horní čenich končil ohebným pyskem pro podávání potravy, v jeho případě vodních rostlin a nižších trav, rákosu a orobince. Spolu s jeho malým vzrůstem, při plné velikosti vážil "pouze" okolo 110 kilogramů, to byla také jediná odlišnost od drtivé většiny jeho dnešních příbuzných, byla to vlastně taková americká obdoba hrošíka liberijského. Přesto paleontologové předpokládají, že si stále ponechal srst a jeho oči byly umístěny po stranách hlavy. V ekologických nikách bažin jihu dnešních USA mu hlavními predátory byli předci aligátorů nebo krokodýlů dost draví na to, aby popadli celého tapíra do tlamy. Ve vodě ho pak stačilo jen dodělat otáčením svých mohutných těl s velkou tlamou. Ani na souši ale nebyl úplně v bezpečí, mimo šavlozubých koček a psovitých šelem se zde ke konci jeho existence vyskytl i obří forusracid Titanis, dost velký na to, aby dokázal tapíra ulovit.

Přesná systematická pozice tohoto druhu je otázkou debat. Podle nalezených pozůstatků je tento druh o dost primitivnější než jeho pleistocénní příbuzní a předkládá otázku, v jakém příbuzenském vztahu je k dnešním i vyhynulým tapírům. Mezi tímto a pleistocénními druhy je navíc poměrně velká časová prodleva. Početnost zdejších zástupců rodu je ale velká, a proto se nedá s určitostí říct, který z nich byl předkem tapírů z doby ledové.

Naleziště: Jih USA (Florida, Tennesse), Nebraska        Biotop: Bažinaté oblasti s vodními toky

Poddruh: Žádný                                                       Váha: přes 110 kg

Strava: Vodní rostliny, přízemní vegetace                   Význam: "Tapír z Polk (County)" podle místa nálezu holotypu

Doba: stupeň Tortonian až Zanclean, před 10-4 mil. l. Sok: Krokodýli, aligátoři, velcí ptáci, šelmy

Délka: Zhruba 1,4 m                                                Zařazení: Mammalia, Perrisodactyla, Ceratomorpha,

Popsán: Olsen, 1960                                                Tapiroidea, Tapiridae, Tapirus

Výška: 1 m                                                             Synonyma: Žádná

Zdroj obrázku: