Telicomys

27.06.2016 13:51


V současné době jsou zdaleka největší hlodavci kapybary. Největší zástupci měří dokonce 1,35 m. Je to opravdu úctyhodné, ale hned několik pravěkých hlodavců tyto rozměry hravě předčí. Telicomys patří spíš k těm menším, ikdyž 2 m jsou také úctyhodné. Tento obrovský příbuzný pakarany obýval močálovité oblasti dnešní jižní ameriky končícího miocénu a raného pliocénu. Patří ke čtyřem největším hlodavcům vůbec, před ní jsou rody Castoroides, Phoberomys a Josephoartigasia. Narozdíl od nich ale čítala (asi) tři druhy. Největší z nich byl T. gigantissimus, který dosahoval výše jmenovaných rozměrů. Další byl typový Telicomys giganteus, který dosahoval podstatně menšíchrozměrů. Disputabilní je potom druh Telicomys amazonensis, který by se měl vyskytovat v době pozdního miocénu v brazilské Amazonii. Nebezpečí tomuto zvířeti představovali první velké kočky a kajmani. Telikomys byla lákavou potravou pro obřího kajmana purussaura nebo pro vačnatého predátora rodu Thylacosmilus.

Naleziště: Brazílie, Argentina                                     Prostředí: Bažiny a stepi s jezery

Druhy: viz výše                                                        Váha: kolem 100 kg

Strava: Vodní rostliny, byliny                                     Význam: "Hlodavec takové velikosti" odráží velikost těla

Doba: stupeň Missenian až Zanclean, před 11-4 mil. l. Sok: Vačnatci, kajmani

Délka: 1,7-2,2 m                                                     Zařazení: Mammalia, Rodentia, Hystricomorpha,

Popsána: Kraglievich, 1926                                      Dinomyidae

Výška: 80 cm                                                         Synonyma: Žádná