Terataspis

30.08.2016 14:45


Jelikož se většinou z trilobitů zachovávají pouze svlečené schránky, není divu, že první vědci, kteří je zkoumali, je považovali za platýse. Proto většina z nich má ve svém rodovém názvu spis. Vyjímkou není ani velmi zvláštní trilobit Terataspis. Tento tvor se vyskytoval pouze ve státě New York a Ontario. Pohyboval se při dně a byl to, jako většina trilobitů, dertivor. Znamená to tedy, že se živil rozkládajícími se zbytky na dně pravěkých moří. Přirozenými nepřátely tohoto trilobita byli eurypteridi a nautiloidi, kteří měli dost silná klepeta či čelisti na to, aby rozlouskli jeho schránku. Jeho hlavový štít zdobily velké trny a tělo až ke konci lemovaly podobné velké ostny, které byly na zadní části ještě posety dalšími trny. Dodnes známe pouze zbytky krunýřů terataspise, který dosahoval délky kolem 60 cm.

Naleziště: New York, Ontario                          Prostředí: Mělká moře

Druh: T. grandis                                            Váha: kolem 2 kg

Strava: Zbytky                                               Význam: "Hrozivá ryba" podle ostnů

Doba: Emsian až Frasnian, před 405-365 mil. l. Sok: Nautiloidi, eurypteridi

Délka: 60 cm                                                Zařazení: Arthropoda, Trilobita, Lichida,

Popsán: Hall, 1863                                       Lichidae

Výška: 5 cm                                                Synonyma: Lichnides grandis