Teyuwasu

19.03.2017 15:09

V posledních desetiletích známe stále více prvotních forem dinosaurů a jejich blízkých příbuzných, v současné době také víme, že se první dinosauři objevili zhruba před 250 miliony let v období raného triasu. Dosud však existují velmi diskutabilní exempláře, ať už to je Saltopus ze Skotska, který byl donedávna považován za primitivního teropoda nebo Teywasu (v jazyce Tupi "velký ještěr") z Brazílie z oblasti geoparku Paleorrota. Toto zvíře žilo v oblasti hornatých vlhkých pralesů, které byly společným domovem pro mnoho druhů triasových živočichů. Velikost tohoto tvora dosahovala zhruba velikosti menšího psa, jeho štíhlé a obratné tělo bylo okolo 1 metru dlouhé. Jeho tělo bylo pravděpodobně pokryto prachovým peřím, za svou malou kořistí běhal pomocí štíhlých nohou s krátkými ostrými drápy. Tu tvořil především hmyz, členovci, menší plazi a mršiny. Případně kořist chytal, kromě úzké tlamy s ostrými krátkými zuby, také tříprstými předními končetinami, po kterých také příležitostně chodil. Tyto vlastnosti mu dovolovaly se hnát za kořistí i v kopcovitém terénu na vlhké zemi, která byla poseta cykasy a kapradinami.

Kvůli menšímu vzrůstu tohoto zvířete mu hrozilo nebezpečí prakticky od každého většího zvířete v oblasti, paradoxně i od těch býložravých. Nebezpečí mohli teyuwasovi představovat i podráždění rynchosauři jako Hyperodapedon nebo Scaphonyx, kteří mohli ostrými zobáky způsobit rozsáhlá poranění, pak tu byla i další nebezpečná zvířata jako teplokrevný synapsid Trucidocynodon či obří rauisuchian Prestosuchus.

Přesné systematické zařazení tohoto zvířete není jasné kvůli tomu, že dosud byly nalezeny pouze tibia a femur. Proto se nedá s jistotou říci zda se jedná o primitvního teropoda, či nikoli. Každopádně tyto fosílie byly nalezeny již roku 1938 německým paleontologem Fridrichem von Huenem, tehdy, po převezní do Institutu Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, však byly určeny jako pozůstatky etosaura rodu Hoplitosuchus. Až roku 1999 byl Ediem-Ernstem Kischlatem rozeznán jako přinejmenším dinosauriformní archosaurid.

Naleziště: Brazílie                                                      Prostředí: Hornaté pralesy

Druh: T. barbarenai                                                   Váha: 1-3 kg

Strava: Členovci, hmyz, menší živočichové                    Význam: "Velký ještěr"

Doba: stupeň Carnian až Rhaetian, před 228-214 mil. l. Sok: Větší zvířata

Délka: okolo 1 m                                                       Zařazení: Dinosauromorpha, Dinosauriformes,

Popsán: Kischlat, 1999                                              Dinosauria ?, Saurischia ?, Theropoda ?

Výška: okolo 35 cm                                                  Synonyma: Hoplitosuchus sp.