Traversodon

04.02.2016 15:05


Diverzita kynodontů byla havně v období spodního triasu, kdy se objevilo nejvíce forem těchto předchůdců savců. Postupem triasu se však měnila flóra a objevovali se větší a dokonalejší strávníci, dinosauři. Málokdo by věřil, že Exaeretodon měl ve svém příbuzenstvu takové malé živočichy, jako byli Traversodon a Langbergia. Malý traversodont žil v teplých a vlhkých jehličnatých lesích, které dříve tvořily jižní Brazílii, místo, kde se dnes nachází geopark Paleorrota. Žil rodinným způsobem, tvořil páry, které žily v norách. Staral se o mláďata, která byla narozdíl od svých rodičů holá. S největší pravděpodobností se jednalo o všežravce, protože měl jak špičáky, schopné párat kořist, tak stoličky a třenové zuby které slouží spíše k rozmělňování rostlinné hmoty.


Malá hvězda dinosauřího nebe

Traversodon se dokumentech objevil jen jednou a to v populárním dokumentu Když dinosauři putovali Amerikou. Zde se navíc tiskovou chybou objevil v Severní Americe a ne v jižní.

Naleziště: jižní Brazílie                                                Prostředí: Vlhké jehličnaté lesy            

Druh: T. stahleckeri                                                   Váha: 10 kg             

Strava: Výhonky, hmyz, brouci, malá zvířata                 Význam: ?            

Doba: stupeň Carnian až Rhaetian, před 227-205 mil. l. Sok: Rauisuchové, dinosauři

Délka: 70 cm                                                             Zařazení: Synapsida, Cynodontia, Cynognathia,

Popsán: von Huene, 1936                                           Traversodontidae

Výška: 15 cm                                                             Synonyma: Žádná