Tygr balijský

17.05.2015 10:23

Velké kočky přišly o mnoho druhů v průběhu 20. století. Většinu druhů vyhubyli kolonialisté, kteří se usazovali v Asii na počátku 20. století. Tygr balijský (Panthera tigris balica) je jedním z nich. Tito tygři žili na malém ostrově Bali, který se nachází pod Jávou. Jednalo se o asi max. 230 cm dlouhou šelmu (i s ocasem), která žila v lesích a hornatých zalesněných oblastech. Jelikož je ostrůvek Bali blízko Jávy bylo v minulosti namítnuto, že tygr balijský je pouze ostrovní verze tygra javánského (1970). Podle této verze se měl tygr jávanský přemístit během poslední doby ledové a v průběhu holocénu tam zůstala jeho endemická populace. Výzkumy však uzkázaly, že jde o jiný endemický druh tygra. Poslední jedinec tohoto poddruhu byl zastřelen v roce 27. září 1937 v Sumbar Kima ve východní části ostrova. Jedalo se o samici. Některá zvířata však byla spatřena ještě v roce 1940 a snad i v roce 1950. Populace tygrů balijských ale začala klesat, protože byly odkáceny i rozsáhlé hektary jeho původního prostředí. Jinak se moc nelišil od jiných tygrů. Strava tohoto dravce se skládala z divokých prasat, jelínků, pravděpodobně i bantengů (ale nebylo to dostatečně prokázáno), muntažků indických, bankivských kurů, varanů a v některých případech se jeho kořistí stal i člověk.

 

Pohlaví

U tohoto tygra se pohlaví od sebe lišila váhou a délkou. Zatímco samci byli asi 220-230 cm dlouzí a vážili asi 90-100 kg, samice byly dlouhé asi 190-210 cm a vážily 65-80 kg.

 

Rozmnožování

Tygřice jsou březí asi 14-15 týdnů. Pak porodí asi 2-3 mláďata. O mladé se starají asi 1 rok. Někdy však i podstaně více, v extrémech 18 měsíců až 2 roky. Dožívali se až 10 let.